Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật , Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:31410

Video khác