Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc, bịa đặt thông tin về lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:15580

Video khác