Thứ Hai, 17/6/2024
Xã hội
Thứ Năm, 4/4/2024 14:58'(GMT+7)

Bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam

Quang cảnh buổi Gặp mặt Báo chí.

Quang cảnh buổi Gặp mặt Báo chí.

Sáng 4/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Gặp mặt Báo chí thông tin về Hội thảo với chủ đề “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 về "Tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam”; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng Chiến lược Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045"; trên cơ sở thống nhất giữa Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách”.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi về vấn đề già hóa dân số nhanh ở Việt Nam; trên cơ sở đó cung cấp luận cứ khoa học - thực tiễn đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, hoạch định chính sách phù hợp trong thời kỳ mới, đóng góp vào bảo đảm an sinh xã hội và quản lý phát triển xã hội bền vững.

Nội dung chủ yếu tại Hội thảo là nêu cao nhận thức chung về bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số - tham khảo cho Việt Nam; thực trạng già hóa dân số Việt Nam hiện nay; một số vấn đề đặt ra về phát triển kinh tế - xã hội đối với người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; xu hướng, giải pháp và tầm nhìn chính sách thích ứng với già hóa dân số thời gian tới. Đặc biệt, các ý kiến tại Hội thảo sẽ tập trung tư vấn chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thích ứng với bối cảnh già hóa dân số ở Việt Nam…

Đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 80 tham luận, nội dung tập trung bàn về các chủ đề: Nhận thức chung bối cảnh già hóa dân số trên thế giới và Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về chính sách thích ứng với già hóa dân số - tham khảo cho Việt Nam...

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phan Văn Hùng nhấn mạnh, Hội thảo sẽ bảo đảm tính định hướng tư tưởng chính trị của Đảng; kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý quan tâm tới việc bảo đảm an sinh xã hội, trong đó có bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.

Theo đó, Ban Tổ chức chú trọng bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả của Hội thảo; cung cấp các góc nhìn đa chiều, đề cập tới những vấn đề căn cốt liên quan tới cơ chế, chính sách phù hợp ở nước ta. Qua đó thúc đẩy tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội.../.

Hội thảo “Già hóa dân số Việt Nam - Thực trạng, xu hướng và khuyến nghị chính sách” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 10/4 tại thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình./.


Tin, ảnh: DUY PHONG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất