Thứ Năm, 25/7/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 16/5/2024 13:2'(GMT+7)

Gần 64.000 đại biểu tại 1.737 điểm cầu dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 5/2024

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu định hướng công tác tuyên truyền.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu định hướng công tác tuyên truyền.

Gần 64.000 đại biểu các ban, bộ, ngành, ban tuyên giáo, báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở dự Hội nghị tại 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh), 54 điểm cầu cấp tỉnh và 1.375 điểm cầu cơ sở.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã thông tin chuyên đề “Những nội dung quan trọng của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV”; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy thông tin chuyên đề: “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị”.

TẠO THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN GIAO DỊCH DÂN SỰ, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên cho biết ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Luật Căn cước năm 2023 có 7 chương, 46 điều và có 13 nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Luật Căn cước năm 2023 có đối tượng áp dụng được mở rộng hơn so với Luật Căn cước công dân năm 2014. Ngoài áp dụng đối với công dân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Luật này còn áp dụng đối với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. Luật quy định việc bổ sung thông tin lưu trữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; đặc biệt, bổ sung một số nhóm thông tin sinh trắc học vào Cơ sở dữ liệu căn cước. Việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói chỉ áp dụng với một số người có tiền án, tiền sự phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật...

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) đã thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh, việc thu thập, cập nhật các thông tin sinh trắc học vào Cơ sở dữ liệu căn cước được quy định trong Luật Căn cước năm 2023 sẽ bảo đảm quyền con người, quyền bảo đảm bí mật cá nhân quy định trong Hiến pháp, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam; đồng thời khẳng định Luật Căn cước năm 2023 bổ sung quy định về việc tích hợp một số thông tin có tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của người dân ngoài thông tin về căn cước vào thẻ căn cước. Qua đó, giúp giảm giấy tờ cho người dân, tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện giao dịch dân sự, thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính. Thẻ căn cước là tài sản quan trọng nhất của người dân và không cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được phép giữ thẻ căn cước ngoại trừ các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

Ngoài những nội dung trên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cũng đã thông tin về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và giới thiệu 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV là: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

“Các dự án luật dựa trên tinh thần thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết”, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên nêu.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy thông tin chuyên đề tại Hội nghị.

MỘT SỐ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM

Phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, về Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tuyên truyền nhấn mạnh: 1) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được ban hành đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách quan trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở đã được xác định trong các văn bản của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời kiện toàn, tinh gọn đầu mối gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, toàn diện, xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 2) Luật Căn cước được ban hành nhằm mục đích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 3) Tuyên truyền về 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, tham mưu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cần nêu rõ trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành; Ủy ban nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan; đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội, để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu kết luận Hội nghị và định hướng công tác tuyên truyền.

Thứ hai, về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại theo tinh thần Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị.

Tuyên truyền khẳng định: 1) Trong những năm qua, Ðảng, Nhà nước và nhân dân ta đã dành sự quan tâm lớn cho đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng có bước phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giảm nhẹ thiên tai. 2) Kết cấu hạ tầng nói chung và kết cấu hạ tầng giao thông nói riêng là nền tảng vật chất có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Có kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, kết nối đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, hành khách… thì nền kinh tế mới có điều kiện để tăng trưởng nhanh, ổn định và bền vững. Việc phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông với phương châm “đi trước một bước” là đòi hỏi bức thiết của thực tiễn, vừa nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, vừa tạo điều kiện bứt phá nhanh trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ của đất nước.

Đại biểu dự Hội nghị tại đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội).

Thứ ba, về một số nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới.

Tham mưu cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; coi trọng tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn; phát động các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và các năm tiếp theo; chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để biểu dương, nhân rộng trong toàn xã hội.

Nắm chắc tình hình, diễn biến và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp, nhân dân trên các mặt của đời sống kinh tế - xã hội; chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước những tác động của các diễn biến kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế để tham mưu cấp ủy kịp thời có giải pháp định hướng, ngăn chặn những tư tưởng tiêu cực phát sinh kéo dài dẫn đến khiếu kiện, đình công, tụ tập đông người,… không để lan rộng thành “điểm nóng”.

Vận động cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, phóng viên báo chí đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Tăng cường các lớp bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức, thông tin trên các lĩnh vực cho phóng viên, biên tập viên trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội).

Thứ tư, về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng.

Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024): Tuyên truyền khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam: Tuyên truyền tấm gương sáng ngời của một người cộng sản trung kiên, một người con tiêu biểu của đồng bào các dân tộc quê hương cách mạng Cao Bằng đã chiến đấu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp.

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (5/6/1889 - 5/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội: Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Trưởng ban Thường trực Quốc hội Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; với lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024): Tuyên truyền nhấn mạnh chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước Việt Nam, những thành tựu của ngoại giao Việt Nam 70 năm qua, nhất là trong gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Đại biểu dự Hội nghị tại đầu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương (Hà Nội).

Ngoài những nội dung trên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị thời gian tới cần tập trung tuyên truyền về Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII; Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV; Quy định số 142-QĐ/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; Phòng, chống tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em dịp hè; phòng, chống thiên tai khi mùa mưa lũ sắp tới.../.

Tin, ảnh: THẾ HOÀNG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất