Thứ Sáu, 21/6/2024
Học và làm theo Bác
Thứ Tư, 15/5/2024 14:0'(GMT+7)

Hải Phòng: Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên

Đồng chí Lê Tiến Châu tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Đồng chí Lê Tiến Châu tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC, CÓ NHIỀU ĐIỂM NHẤN NỔI BẬT

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024 tại Hải Phòng, đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cho biết, phát huy kết quả đã đạt được từ Chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ thành phố về thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01 cho từng năm tiếp theo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị. Đảng bộ Thành phố đã thiết thực triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đạt những kết quả tích cực, có nhiều điểm nhấn nổi bật.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm của thành phố; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác, sinh hoạt hàng hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, vào công việc hằng ngày của cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động, sáng tạo, với những cách làm mới, hiệu quả; đặc biệt, lựa chọn những vấn đề khó, nổi cộm, những khâu đột phá, phức tạp trên các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời và có kết quả rõ rệt.

Đồng chí Đào Khánh Hà trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Đồng chí Đào Khánh Hà trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 được thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… để xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực văn hóa công sở, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, kỷ luật công vụ; thường xuyên sâu sát, gần dân, sát dân, đối thoại với dân để giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân...

Công tác tuyên truyền việc học và làm theo Bác có nhiều sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều cấp ủy đã thể hiện sự nỗ lực tìm tòi, đổi mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cùng với việc tổ chức các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị là việc tổ chức biên tập tài liệu theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ để sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, cơ quan; lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt dưới cờ hằng tuần, hằng tháng, tổ chức các hình thức trao đổi, toạ đàm, tổ chức các cuộc thi; xây dựng các trang fanpage, các bản tin, khai thác hiệu quả các ứng dụng truyền thông đa phương tiện trong công tác tuyên truyền, mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

Tiết mục văn nghệ tại Hội nghị.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ ở khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Lao dộng giỏi, lao động sáng tạo; Cựu chiến binh gương mẫu… Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình, người tốt - việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới… có sức cảm hoá, thuyết phục và lan toả cao trong xã hội.

Năm 2023 và 2024, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chỉ chị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác lý luận chính trị. Qua đó cho thấy tại Đảng bộ Hải Phòng, nhận thức và việc vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan đảng, nhà nước ở thành phố đã có những chuyển động tích cực trong thực tiễn, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo; khái quát, nâng lên thành bài học lý luận để vận dụng, ban hành các chủ trương, chính sách phát triển thành phố.

 

Công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Hải Phòng được thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú, đa dạng, cụ thể là:

Một là, tuyên truyền thông qua các cuộc thi, các buổi tọa đàm, giao lưu. Tiêu biểu như Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Hải Phòng làm theo lời Bác” từ 11/5 đến 11/7/2023 đã thu hút gần 200.000 người tham gia dự thi; Quận ủy Lê Chân tổ chức cuộc thi “Lê Chân trong trái tim tôi”; Quận ủy Đồ Sơn tổ chức cuộc thi viết “Cán bộ, đảng viên và Nhân dân quận Đồ Sơn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Huyện ủy Thủy Nguyên tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tổ chức tọa đàm, giao lưu “Doanh nhân Hải Phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Hai là, việc tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, trên internet, mạng xã hội được quan tâm thường xuyên, nhiều chuyên mục có chất lượng tốt.

Ba là, tuyên truyền thông qua triển khai giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó giai đoạn 1 đến năm 2023 đã có 101 tác phẩm, hồ sơ dự thi, có 35 tập thể, cá nhân đoạt giải; chọn 10 tác phẩm, hồ sơ gửi tham gia dự thi cấp Trung ương.

Bốn là, tuyên truyền và nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiêu biểu; những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu: Báo Hải Phòng phát động Cuộc thi tuyên truyền gương người tốt, việc tốt “Những bông phượng đỏ”; Chuyên đề An ninh Hải Phòng (Báo Công an nhân dân) duy trì Chuyên mục “Người tốt việc tốt”, “Phong cách mới - hiệu quả mới”; Quận Hải An tổ chức Cuộc thi “Gương sáng giữa đời thường”; Liên đoàn lao động thành phố phát động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 – 2025”...

 

GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Lê Tiến Châu chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng ngày hôm nay. Đồng chí Lê Tiến Châu cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và các cá nhân trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trong thời gian qua..

“Chúc các đồng chí tiếp tục phát huy tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ, thực hiện học và làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả để cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của thành phố trong thời gian tới” – Đồng chí Lê Tiến Châu bày tỏ.

Cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo tóm tắt mà đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy đã trình bày tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu khẳng định, trong những năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nhu cầu văn hóa, giá trị tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, hưởng ứng tích cực và hiệu quả của đông đảo quần chúng nhân dân, những người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu... Điều đó khẳng định sức sống, sức lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Tiến Châu cũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, thực tế cho thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như báo cáo đã nêu. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng bàn và xác định những giải pháp đúng đắn, thiết thực, cụ thể, nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, để việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực chất.

Phân tích bối cảnh năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc cho nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Tiến Châu bày tỏ, bối cảnh, yêu cầu nhiệm vụ đó đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn đổi mới, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ.

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Lê Tiến Châu đề nghị, cần quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch số 322, ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01 năm 2024; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024 về: “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”; tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 55 năm thực hiện Di chúc của Người gắn với đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng về nội dung các tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, thường xuyên; đồng thời coi trọng lựa chọn điểm nhấn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tránh dàn trải, chung chung, khó định lượng.

Ba là, tiếp tục tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của Nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Bốn là, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chủ đề năm 2024 của thành phố. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, các tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được trong những năm qua, có thể tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với sự chỉ đạo tập trung của các cấp ủy, sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng sâu rộng của các tầng lớp nhân dân thành phố; việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục đạt những kết quả nổi bật hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây cũng là những tiền đề vững chắc để chúng ta tiếp tục hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; từng bước xây dựng Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của cả nước như lòng Bác hằng mong đợi.

Các cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024.

Các cá nhân được Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024.

* Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc thành phố Hải Phòng đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gồm Hội Cựu chiến binh huyện An Dương; PGS. TS. Bùi Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; đồng chí Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Sao Á D.C, quân Hải An.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 59 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 - 2024.

 

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất