Thứ Tư, 24/7/2024
Bảo hiểm xã hội
Thứ Tư, 5/7/2023 17:29'(GMT+7)

Hãy tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật

Ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam để tuyên truyền về Luật BHYT; khuyến khích, vận động Nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân. BHYT là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH tổ chức thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. 

Nhiều lợi ích thiết thực

Tham gia BHYT mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may đau ốm đau, bệnh tật. BHYT còn mang ý nghĩa nhân đạo cộng đồng sâu sắc vì khi mọi người cùng nhau tham gia BHYT, người khỏe sẽ hỗ trợ cho những người chẳng may bị ốm đau bệnh tật. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. 

BHYT hộ gia đình là hình thức tham gia đối với người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú. Với tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHYT hộ gia đình, người dân khi tham gia sẽ được những lợi ích sau:

- Được cấp thẻ BHYT để chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật.

 - Được giảm trừ một phần mức đóng cho các thành viên khi tham gia BHYT theo hộ gia đình.

 - Được KCB tại các cơ sở y tế trên toàn quốc theo quy định.

- Được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi, mức hưởng.

- Được quỹ BHYT chi trả các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế theo danh mục do Bộ Y tế ban hành.

- Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý.

- Giúp bản thân và gia đình giảm gánh nặng về chi phí KCB khi ốm đau, tai nạn.

- Góp phần chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia.

Thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng BHYT từ ngày 01/7/2023

Về mức đóng, phương thức đóng

Theo quy định, mức đóng BHYT hộ gia đình đang được quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành. Từ ngày 01/7/2023 khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình cũng sẽ tăng theo.

 Cụ thể, từ 01/7/2023 khi tham gia BHXH hộ gia đình, người tham gia sẽ được Nhà nước giảm một phần mức đóng cho các thành viên cùng tham gia trong năm tài chính, cụ thể như sau: 

- Người thứ nhất đóng = Mức lương cơ sở x 4,5% = 972.000 đồng/năm (mức cũ 804.600 đồng/năm).

- Người thứ 2 đóng 70% mức đóng của người thứ nhất = 680.400 đồng/năm (mức cũ 563.220 đồng/năm).

- Người thứ 3 đóng 60% mức đóng của người thứ nhất = 583.200 đồng/năm (mức cũ 482.760 đồng/năm).

- Người thứ 4 đóng 50% mức đóng của người thứ nhất = 486.000 đồng/năm (mức cũ 402.300 đồng/năm).

- Người thứ 5 trở đi đóng 40% mức đóng của người thứ nhất = 388.800 đồng/năm (mức cũ 321.840 đồng/năm). 

Người tham gia BHYT hộ gia đình được chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định, được lựa chọn đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần.

Về mức hưởng: 

Đối với các trường hợp KCB đúng tuyến trong các trường hợp sau sẽ được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng:

+ KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ.

+ Chuyển tuyến KCB BHYT theo đúng quy định .

Về nơi đăng ký thuận tiện, đơn giản

Người dân muốn tham gia BHYT hộ gia đình có thể Lập Tờ khai tham gia BHYT hộ gia đình theo mẫu quy định, đăng ký tại: 

- Trụ sở cơ quan BHXH tỉnh, huyện.

- Các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

- Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn)./.

Để đảm bảo quyền lợi BHYT, người tham gia BHYT hộ gia đình lưu ý: Đối với người tham gia lần đầu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT; khi đi KCB BHYT, cần xuất trình thẻ BHYT hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc căn cước công dân gắn chíp; sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác trong KCB; gia hạn thẻ tại tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT/trụ sở cơ quan BHXH/trực tuyến trên Cổng dịch vụ công.

Tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”. Vì vậy, mọi người dân hãy tích cực tham gia BHYT ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, đồng thời cũng là cách để được chia sẻ trách nhiệm của bản thân với cộng đồng và xã hội./.

Tuấn Đạt

Phản hồi

Các tin khác