Chủ Nhật, 23/6/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Tư, 4/11/2020 15:7'(GMT+7)

Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương: Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Phùng Hữu Phú chủ trì buổi tọa đàm.

Đồng chí Phùng Hữu Phú chủ trì buổi tọa đàm.

Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc buổi tọa đàm, đồng chí Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2020, trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội thảo, tọa đàm, hội nghị, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, học viện, nhà trường và cơ quan, đơn vị Nhà nước, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được công bố, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII đã phân tích, đánh giá, tạo sự thống nhất cao trong nhận định về những kết quả, thành tựu đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm được rút ra từ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.

“Trong buổi tọa đàm hôm nay, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng đề nghị các đại biểu tham luận, góp ý cần bám sát vào văn bản dự thảo để xem điều gì cần bổ sung và điều gì cần điều chỉnh chính xác hơn.”- Đồng chí Phùng Hữu Phú lưu ý.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 10 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, góp ý về nội dung xây dựng Đảng, văn hóa, con người, quản lý xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, thu hút nhân tài, đối ngoại…

Các ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ, cầu thị; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp vơi nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Dự thảo đã kế thừa, bổ sung phát triển đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng ta trong 35 năm qua với nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng.

Những nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng nêu trong các dự thảo văn kiện đã được chuyển tải, làm rõ và phát triển trên báo chí và các phương tiện truyền thông qua các bài nghiên cứu, bình luận của các chuyên gia, nhà lãnh đạo, nhà báo và nhân dân.

7 điểm mới trong dự thảo lần này: việc xác định chủ đề Đại hội XIII; xác định cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới; dự báo tình hình thế giới và khu vực; việc nêu hệ quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu, việc nêu định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030; xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Các ý kiến vừa góp ý bổ sung về nội dung, vừa góp ý cụ thể về câu từ, cách diễn đạt sao cho thật chặt chẽ. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý phải đổi mới tư duy trong cách tiếp cận một số vấn đề, trong việc xây dựng văn kiện.

Trên cơ sở kết quả tọa đàm, cùng với việc chắt lọc kết quả các đề tài, đề án nghiên cứu khoa họccó liên quan, Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương sẽ xây dựng Báo cáo tư vấn “Góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng” gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất