Thứ Hai, 17/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 21/12/2023 9:29'(GMT+7)

Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Điểm nhấn nổi bật trong năm 2023 là Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan liên quan xây dựng, trình Ban Bí thư ban hành Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/02/2023 về “trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật lãnh đạo cơ quan báo chí”, thay thế Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21/08/2007 của Ban Bí thư khoá X về “quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỉ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí” nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước mới ban hành; đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ làm công tác báo chí.

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: TA)

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: TA)

Quy định số 101-QĐ/TW xác định rõ các hành vi, tính chất, mức độ vi phạm trong việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan hoạt động báo chí để đưa ra hình thức xử lí kỉ luật về Đảng đối với những hành vi vi phạm chưa có chế tài cụ thể xử lí. Đồng thời, đây cũng là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW để triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW. 

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TA)

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TA)

  
Quang cảnh Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. (Ảnh: TA)

Quang cảnh Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. (Ảnh: TA)

  
Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam trình bày tham luận “Những đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền triển khai nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kinh nghiệm trong quản trị phát triển nội dung số”.

Đại diện Đài Truyền hình Việt Nam trình bày tham luận “Những đổi mới sáng tạo trong tuyên truyền triển khai nhiệm vụ chính trị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; kinh nghiệm trong quản trị phát triển nội dung số”.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trình bày tham luận “Thu thập, khai thác nguồn thông tin về tình hình quốc tế để phục vụ nhu cầu trong nước – Thực tiễn tại Thông tấn xã Việt Nam”.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trình bày tham luận “Thu thập, khai thác nguồn thông tin về tình hình quốc tế để phục vụ nhu cầu trong nước – Thực tiễn tại Thông tấn xã Việt Nam”.

Đồng chí Phạm Thu Hằng, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao trình bày tham luận “Kết quả nổi bật trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại năm 2023 và một số bài học kinh nghiệm”.

Đồng chí Phạm Thu Hằng, Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao trình bày tham luận “Kết quả nổi bật trong thông tin, tuyên truyền các hoạt động đối ngoại năm 2023 và một số bài học kinh nghiệm”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng biên tập báo Bảo vệ pháp luật trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Tổng biên tập báo Bảo vệ pháp luật trình bày tham luận “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới”.

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày tham luận “Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí – Phương án của Đài Tiếng nói Việt Nam”. (Ảnh: TA)

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày tham luận “Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng cơ quan truyền thông đa phương tiện trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí – Phương án của Đài Tiếng nói Việt Nam”. (Ảnh: TA)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TA)

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.(Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí trong năm 2023. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí trong năm 2023. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. (Ảnh: TA)

Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. (Ảnh: TA)

Tuấn Anh - Thu Hằng thực hiện

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Mới nhất

Liên kết website