Thứ Sáu, 21/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Hai, 15/4/2024 11:0'(GMT+7)

Lạng Sơn: Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Nông Lương Chấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn; Giáp Thị Bắc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện thường trực các huyện ủy, thành ủy; lãnh đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố... các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH BHYT CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC, ÁP DỤNG KỸ THUẬT MỚI, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO NHÂN DÂN

Theo báo cáo đánh giá tại Hội nghị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, công tác Bảo hiểm y tế (BHYT)nhiều chuyển biến rõ nét: nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị các cấp trong triển khai thực hiện chính sách BHYT được nâng lên; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT có chuyển biến tích cực, nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu được sử dụng trong khám, chữa bệnh cho Nhân dân; ngành Y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã chủ động phối hợp, kịp thời giải quyết các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, hạn chế việc lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; công tác phát triển đối tượng BHYT được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT tự nguyện; tỷ lệ bao phủ BHYT tăng lên; công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa, công tác quản lý quỹ BHYT tạo thuận lợi cho nhân dân khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và cho học sinh, sinh viên; giảm mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình..., tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đạt 94,3%, tăng 44,7% so với năm 2009. Từ năm 2009 đến hết năm 2023, BHXH tỉnh đã chi trả cho 8,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT với số tiền 3.676 tỷ đồng… 
 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm thực hiện hiệu quả chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW và đề nghị tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xem xét, điều chỉnh tỷ lệ người dân tham gia BHYT cao hơn 95% theo tình hình thực tế tại địa phương, bảo đảm tỷ lệ người tham gia BHYT mang tính bền vững. Đẩy mạnh quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 38-CT/TW, các kế hoạch và Đề án đã ban hành nòng cốt là ngành y tế và BHXH. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các kết quả quan trọng của công tác BHYT, vai trò, lợi ích của BHYT đối với các đối tượng tham gia, vận động người dân khám định kỳ để phát hiện sớm điều trị kịp thời tránh tốn kém trong quá trình điều trị. Phát huy sự phối hợp liên ngành, chặt chẽ giữa ngành Y, Tài chính, Bảo hiểm Xã hội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Đẩy mạnh công tác khám, chữa bệnh BHYT và khám chữa bệnh dịch vụ. Đồng chí nghi nhận, tiếp thu những kiến nghị đề xuất của tỉnh Lạng Sơn và sẽ có ý kiến đối với các đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng cơ chế chính sách bảo đảm phù hợp nhất với tình hình thực tiễn của địa phương.

TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI Y TẾ CƠ SỞ

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu kết luận.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả trong triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đạt được trong 15 năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm yêu cầu:

Cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo kịp thời công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố để kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giao dịch điện tử trong công tác quản lý và thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm y tế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh nhân bảo hiểm y tế được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, bảo đảm quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật đối với các hành vi lợi dụng chính sách bảo hiểm y tế để trục lợi của các tổ chức, cá nhân, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với chính sách bảo hiểm y tế.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quyền lợi của bảo hiểm y tế, vận động toàn dân tham gia, xem đây là nghĩa vụ của tất cả người dân; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện linh hoạt các phương thức thu phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành mục tiêu toàn dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tích chất đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Chú trọng phát huy ưu thế của các hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, trên các ứng dụng internet; bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công tác truyền thông phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, chủ động, kịp thời, đi trước một bước, nhằm tạo sự đồng thuận, nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các giải pháp đôn đốc thu và thu hồi tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu người chưa tham gia để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người tham gia. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; chú trọng thanh tra, kiểm tra theo hình thức điện tử; kịp thời xử lý, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tăng cường quản lý chặt chẽ kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, ý thức phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 18 tập thể 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho 18 tập thể 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW./.

Thùy Ninh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất