Thứ Hai, 17/6/2024
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Thứ Ba, 16/4/2024 13:48'(GMT+7)

Những đại đoàn tham gia trực tiếp Chiến dịch Điện Biên Phủ

(Nguồn: nhandan.vn)

Phản hồi

Các tin khác