Thứ Năm, 13/6/2024
Diễn đàn
Thứ Hai, 19/8/2019 7:6'(GMT+7)

Sáng mãi ngọn lửa tinh thần Cách mạng Tháng Tám

Nhân dân Thủ đô vùng lên giành chính quyền trong những ngày Cách mạng tháng Tám sôi sục. (Ảnh: Tư liệu)

Nhân dân Thủ đô vùng lên giành chính quyền trong những ngày Cách mạng tháng Tám sôi sục. (Ảnh: Tư liệu)

Thắng lợi này mở ra thời đại mới: Một dân tộc bị xâm lược đã tự giải phóng khỏi ách thực dân, phát xít, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa đứng dậy chống áp bức, xâm lăng, đòi quyền tự quyết.

Cách mạng Tháng Tám khẳng định một nguyên lý cũng là chân lý: Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và Mặt trận Việt Minh, nhân dân Việt Nam vốn giàu lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, ý chí ngoan cường, không khuất phục bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, đã làm nên cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử.

Đó là bài học về nghệ thuật tổng hợp sức mạnh quần chúng của Bác Hồ và Đảng ta. Như muôn nhánh sông hợp lại nơi dòng sông, muôn dòng sông hợp lại nơi biển cả, đã là người Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, già trẻ, gái trai đều kết liên lại dưới lá cờ đỏ sao vàng để tạo thành làn sóng của sức mạnh đại dương, quét đi lũ cướp nước và bán nước.

Đó là bài học tạo nên sức mạnh vô địch của khối liên minh công-nông vững chắc, của nghệ thuật đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, của đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa. Tất cả phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng, nhanh chóng, chỉ diễn ra trong một tuần, Hà Nội (19/8) đến Huế (23/8) và Sài Gòn (25/8). Lịch sử các cuộc cách mạng trên thế giới chưa có cuộc nào diễn ra nhanh chóng trong một không gian dài rộng như ở nước ta và thắng lợi vẻ vang như vậy. Đó là bài học tận dụng thời cơ, chớp thời cơ trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi…

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đi vào lịch sử và tâm thức dân tộc như một ngọn lửa sáng mãi tinh thần của lòng yêu nước, sự đoàn kết, ý chí quyết thắng, của niềm tin vào Đảng, tin vào con đường chính nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

Tinh thần Cách mạng Tháng Tám tạo nên động lực mạnh mẽ giúp chúng ta tiếp tục gặt hái những thành quả lớn lao trong công cuộc đổi mới vĩ đại. Ngày 1/8 vừa qua, Chính phủ họp phiên thường kỳ đưa ra những đánh giá đầy lạc quan, kinh tế tiếp tục phát triển, xuất siêu 1,8 tỷ USD. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định, năm 2019, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8%; Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng 6,6%. Chỉ số phát triển bền vững (SDG Index) năm 2019 của nước ta tăng 3 bậc, xếp hạng 54/162. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII Index) năm 2019, Việt Nam cũng tăng 3 bậc, xếp hạng 42/129… Việt Nam luôn ở tốp đầu các nước đoạt giải thưởng quốc tế dành cho học sinh phổ thông. Văn hóa-xã hội, an ninh chính trị bảo đảm. Việt Nam cũng giành được sự ngưỡng mộ, ủng hộ lớn lao của bè bạn quốc tế… Cuộc chiến giặc “nội xâm” tham nhũng đạt những kết quả quan trọng làm nức lòng nhân dân cả nước.

Cả thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những ưu thế lớn nhưng cũng gặp phải những thách thức không nhỏ. Mọi cuộc cách mạng đều do con người quyết định. Cả nước ta bước vào cách mạng 4.0 với tinh thần của Cách mạng Tháng Tám cùng lời dạy của Bác Hồ: “Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Chúng ta cùng tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Người!

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tú (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất