Thứ Hai, 17/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Chủ Nhật, 7/4/2024 14:31'(GMT+7)

Thư Chúc mừng

(TG) - Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Tạp chí Thời sự phổ thông - tiền thân của Tạp chí Tuyên giáo ra số đầu (10/4/1956 - 10/4/2024), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương gửi Thư Chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Tuyên giáo.

 

Thân ái gửi tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Tuyên giáo! 

 

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Tạp chí Thời sự phổ thông - tiền thân của Tạp chí Tuyên giáo ra số đầu (10/4/1956 - 10/4/2024), tôi thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và bạn đọc Tạp chí Tuyên giáo. 

 

68 năm - một chặng đường với nhiều tên gọi khác nhau, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra của Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ, từ Thời sự phổ thông , Tuyên huấn, Sổ tay Giảng viên; Giảng viên; Giáo dục Lý luận; Sổ tay Tuyên truyền; Công tác tư tưởng - văn hóa; Tư tưởng - Văn hóa; Khoa giáo… và Tuyên giáo ngày nay. Trên chặng đường hình thành và phát triển với không ít khó khăn, thách thức, bằng sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, sự cộng tác nhiệt tình của đội ngũ cộng tác viên, Tạp chí Tuyên giáo đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng - là cơ quan ngôn luận của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời là một trong những tạp chí khoa học có uy tín trong khối tạp chí lý luận. 

Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát tôn chỉ mục đích, sự chỉ đạo của Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Tuyên giáo đã chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền; góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

 

Bên cạnh ấn phẩm in Tuyên giáo truyền thống với nhiều bài viết có sức lan tỏa, mang tính định hướng cao, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn; trang Tuyên giáo điện tử với cách tiếp cận hướng mạnh về cơ sở, trở thành “nhịp cầu tuyên giáo” trên mạng Internet phản ánh thực tiễn sinh động, là kênh cung cấp thông tin, trao đổi nghiệp vụ trong lĩnh vực tuyên giáo. Tạp chí Tuyên giáo luôn được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí triển khai tích cực, sâu sắc những mảng nội dung quan trọng như công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; lan tỏa các mô hình, kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những tấm gương điển hình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng trong xã hội…   

 

Phát huy những kết quả đạt được và truyền thống quý báu trong hơn 68 năm qua, tôi đề nghị, trong thời gian tới, Tạp chí Tuyên giáo cần mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, tìm tòi những phương thức truyền thông phù hợp, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của báo chí hiện đại để công tác tuyên truyền không khô cứng; chú trọng kết hợp chặt chẽ các loại hình in và điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ mới; xây dựng các diễn đàn tương tác, trao đổi giữa Tạp chí với bạn đọc, phù hợp với xu thế tiếp nhận thông tin ngày càng cao của công chúng. Thông tin tuyên truyền không chỉ đúng, trúng, kịp thời mà còn phải có tính hấp dẫn, thuyết phục đối với bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc ngành Tuyên giáo. Để Tạp chí Tuyên giáo luôn giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng; là diễn đàn khoa học uy tín, trao đổi thông tin, nghiên cứu trong lĩnh vực tuyên giáo, tôi mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo và đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp, các cộng tác viên cùng đông đảo bạn đọc cả nước tiếp tục đồng hành, quan tâm, trao đổi, góp ý, cộng tác với tạp chí.  

 

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, tôi nhiệt liệt biểu dương những đóng góp quan trọng của Tạp chí Tuyên giáo trên chặng đường 68 năm qua, góp phần vào những thành tựu chung của Ban Tuyên giáo Trung ương, cũng như ngành Tuyên giáo cả nước qua gần 94 năm xây dựng và phát triển.   

 

Chúc Tạp chí Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống 68 năm xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Ban Tuyên giáo Trung ương; xây dựng tập thể Tạp chí “Trung thành, đoàn kết, tâm sáng, đổi mới, kỷ cương” như quyết tâm mà đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Tạp chí đã đề ra!./.  

 

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương