Chủ Nhật, 21/4/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 27/2/2024 17:15'(GMT+7)

Tiếp tục tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các Đảng ủy trực thuộc

Đồng chí Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "7 dám".

Đồng chí Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "7 dám".

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin chuyên đề về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "7 dám"; Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai (sửa đổi).

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 3-4/2024, Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các cấp và báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội quý I và năm 2024.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc. Bên cạnh đó là tập trung tuyên truyền các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là các cuốn sách mới: “Biến thách thức thành cơ hội, quyết tâm tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững”; “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; đồng thời lan tỏa nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Công tác tuyên truyền tiếp tục làm rõ kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7, 8 khóa XIII trong toàn Đảng bộ Khối; nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, nhất là nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc, bế mạc Hội nghị, để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết.

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tuyên truyền các Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8; kết quả 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền làm rõ việc triển khai học tập chuyên đề năm 2024 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”, trọng tâm là “Gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống”; kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"...

Cấp ủy các cấp và báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền kết quả Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng lần thứ ba của Đảng và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối; kết quả đạt được sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội…

Cùng với việc tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng, cấp ủy các cấp và báo cáo viên lan tỏa ý nghĩa các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, trong đợt này có kỷ niệm: 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904 - 2/4/2024); 154 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 17 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2024). Tuyên truyền về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 Âm lịch), trọng tâm công tác tuyên truyền nhấn mạnh truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; vai trò sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trao Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

* Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố Quyết định kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Hằng

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất