Thứ Hai, 17/6/2024
Văn hóa
Thứ Năm, 24/9/2020 13:36'(GMT+7)

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp” tại Đắk Lắk

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cắt băng khai mạc triển lãm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (2-9-1945 - 2-9-2020); kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23-11-1940 - 23-11-2020) và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII.

Triển lãm được chia thành sáu chủ đề, thể hiện trên 268 hình ảnh, tư liệu, bài viết quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm: Phần 1: Từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến chiến sĩ cộng sản Nguyễn Ái Quốc trong phong trào đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa và giành độc lập cho Việt Nam (1890-1929).

Phần 2: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1930-1945).

Phần 3: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược thắng lợi (1946-1954).

Phần 4: Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền bắc xã hội chủ nghĩa, chi viện miền nam, đấu tranh thống nhất Tổ quốc (1955-1969).

Phần 5: Kế thừa và tiếp tục phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh từ 1969 đến nay.

Phần 6: Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp” ngoài hoạt động chào mừng, kỷ niệm chuỗi các sự kiện chính trị, lịch sử lớn của tỉnh Đắk Lắk, còn là hoạt động giúp đồng bào dân tộc Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Từ đó tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương, đất nước, đoàn kết, phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Triển lãm diễn ra đến trung tuần tháng 12-2020./.

Theo nhandan.com.vn

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất