• Đừng để tâm hồn treo ngược cành cây...

  Đừng để tâm hồn treo ngược cành cây...

  Trong bài thơ “Là thi sĩ”, tặng các nhà thơ Việt Nam, ra đời năm 1942, nhà thơ Sóng Hồng (bút danh của đồng chí Trường Chinh) đã truyền thông điệp rằng: Nếu thi sĩ “Để tâm hồn treo ngược ở cành cây... Chìm đắm ở thương hoa và tiếc ngọc...” thì đó là tai ương, chướng họa của nhân quần. 8 thập kỷ trôi qua, soi rọi vào hiện thực cuộc sống và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, tư tưởng và thông điệp ấy vẫn vẹn nguyên tính thời sự...

 • Hình tượng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong một số tác phẩm văn học nghệ thuật

  Hình tượng Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong một số tác phẩm văn học nghệ thuật

  Trong hệ đề tài về Bác Hồ, giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước của Người có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Các tác phẩm nghệ thuật về đề tài này đều hướng đến khắc họa tình yêu nước, nỗi bâng khuâng lưu luyến quê hương và người thân khi chia xa và hành trình tìm đường cứu nước...

 • Tạo đột phá trong phát triển văn hóa

  Tạo đột phá trong phát triển văn hóa

  Quan tâm chăm lo, bồi đắp đời sống tinh thần, đáp ứng nhu cầu của người dân trong hưởng thụ, tiếp cận các giá trị văn hóa là cách thiết thực để văn hóa phát huy vai trò trong đời sống và thật sự trở thành “sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc”. Để làm được điều này rất cần sự đột phá trong phát triển văn hóa, chú trọng xây dựng những thiết chế văn hóa đồng bộ, hiện đại, góp phần tạo dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh của cộng đồng ở mọi vùng miền trên cả nước, đồng thời nâng tầm thương hiệu quốc gia bằng văn hóa.

 • Phát huy giá trị di sản và tính đại diện của Xòe Thái

  Phát huy giá trị di sản và tính đại diện của Xòe Thái

  Xòe Thái đã không chỉ còn là nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Thái vùng Tây Bắc, của dân tộc Việt Nam mà còn trở thành di sản nhân loại, được cộng đồng quốc tế bảo vệ và phát huy giá trị.

 • Thách thức từ những vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

  Thách thức từ những vấn đề xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

  (TG) - An ninh phi truyền thống đang trở thành một trong những mối thách thức gay gắt nhất, không thể coi nhẹ, là vấn đề cấp thiết đối với mọi quốc gia. Thách thức an ninh phi truyền thống được biểu hiện ở nhiều mặt, trong đó thách thức từ vấn đề xã hội có ảnh hưởng sâu rộng đến sự tồn tại và phát triển của đất nước, đặc biệt là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở nước ta.

 • Bảo tồn, phát huy 7 di sản văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một

  Bảo tồn, phát huy 7 di sản văn hóa dân tộc có nguy cơ mai một

  Chương trình sẽ góp phần khôi phục, bảo tồn các hình thức, sản phẩm văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mường, Phù Lá, Thổ, Ơ Đu ở Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên và Nghệ An.

 • Xem xét danh mục các công trình văn hóa, thể thao đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Xem xét danh mục các công trình văn hóa, thể thao đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  (TG) - Theo đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, đến năm 2025, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tỉnh phải được đầu tư xây dựng đồng bộ về cơ sở vật chất, mang tầm vóc của một tỉnh đô thị loại I, hiện đại, văn minh, khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở các địa phương trong tỉnh.

 • Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc

  Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc

  (TG) - Để hoàn thành chiến lược xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đòi hỏi phải có sự tham gia của tất cả các chủ thể, các tầng lớp trong xã hội nhưng trong đó, đội ngũ trí thức đóng một vai trò hết sức quan trọng. Các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đổi mới đều nhất quán khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng nền văn hóa dân tộc. “Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng».

 • Khai mạc giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương năm 2022

  Khai mạc giải Billiards Carom 3 băng Quốc tế Bình Dương năm 2022

  (TG) - Sáng ngày 15/9, tại Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bình Dương diễn ra Lễ khai mạc Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh cúp Becamex IJC – Number 1 lần thứ 10 năm 2022.

 • Sức mạnh của văn hóa và luồng sinh khí mới

  Sức mạnh của văn hóa và luồng sinh khí mới

  Hội nghị Văn hóa toàn quốc (11/2021) đánh dấu mốc son mới trong sự nghiệp phát triển chấn hưng văn hóa nước nhà, từ đó tạo động lực nguồn sinh khí mới tại các địa phương để văn hóa thật sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

 • Di sản văn hóa và sự phát triển bền vững, nhân văn ở Việt Nam hiện nay

  Di sản văn hóa và sự phát triển bền vững, nhân văn ở Việt Nam hiện nay

  Di sản văn hóa ngày càng chứng minh vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển, là nguồn lực dồi dào cho tăng trưởng kinh tế và là điểm tựa vững chắc cho đời sống tinh thần, môi trường nuôi dưỡng và làm giàu bản sắc văn hóa, đa dạng văn hóa. Để hướng tới sự phát triển bền vững và nhân văn, chúng ta cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa di sản văn hóa và phát triển trong chính sách, chiến lược và các chương trình phát triển ở cấp vĩ mô và vi mô.

 • 'Đêm tối rực rỡ' thắng 5 hạng mục tại Giải thưởng Cánh diều lần thứ 19

  'Đêm tối rực rỡ' thắng 5 hạng mục tại Giải thưởng Cánh diều lần thứ 19

  "Đêm tối rực rỡ" giành giải Cánh diều Vàng cho hạng mục phim điện ảnh xuất sắc, quay phim và nam phụ. Riêng cú đúp giải thưởng biên kịch và nữ chính xuất sắc được dành cho diễn viên Nhã Uyên.  

 • Phát triển công nghiệp văn hóa, VN đã nỗ lực thực hiện Công ước UNESCO

  Phát triển công nghiệp văn hóa, VN đã nỗ lực thực hiện Công ước UNESCO

  Việt Nam sẽ phát triển công nghiệp văn hóa thành công nếu huy động đúng mức các nguồn lực, vốn tri thức, công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa đa dạng, hấp dẫn.

 • Đẩy lùi những tác phẩm “núp bóng nghệ thuật” làm tha hóa tư tưởng con người

  Đẩy lùi những tác phẩm “núp bóng nghệ thuật” làm tha hóa tư tưởng con người

  Thời đại hội nhập quốc tế và xã hội phát triển góp phần làm cho đời sống văn học-nghệ thuật (VHNT) ngày càng phong phú. Song VHNT cũng là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, phức tạp.

 • Đội tuyển U20 quốc gia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023

  Đội tuyển U20 quốc gia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023

  (TG) - Sáng ngày (11/9), Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Dương, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Cao Văn Chóng đã gặp ĐT U20 quốc gia, trước ngày lên đường sang Indonesia tham dự vòng loại U20 châu Á 2023.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất