Thứ Năm, 25/7/2024
Cùng suy ngẫm
Thứ Ba, 9/4/2024 9:33'(GMT+7)

Văn hóa cam kết trách nhiệm

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở ký cam kết với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Cục Thể dục thể thao, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở ký cam kết với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cam kết trách nhiệm là vấn đề không mới, nhưng việc ký cam kết trách nhiệm đối với người đứng đầu trong một bộ quản lý đa ngành là động thái đáng khích lệ trong bối cảnh hiện nay. Vì thời gian qua, việc né tránh/đùn đẩy/lo sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức ở các ngành trở thành một trong những vấn đề nóng không chỉ trên nghị trường mà còn là nỗi trăn trở của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự vận hành của bộ máy công quyền các cấp. Mặt khác, đó còn là nỗi bức xúc của người dân khi phải đối mặt với sự lạnh nhạt, vô cảm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Việc tổ chức ký cam kết trách nhiệm đối với những người đứng đầu thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng không ngoài mục đích khơi dậy tinh thần "dĩ công vi thượng", đề cao trách nhiệm chính trị của các “thuyền trưởng” trong việc chèo lái, vận hành bộ máy cơ quan, đơn vị bảo đảm thông suốt, hiệu quả.

Việc làm này cũng nhằm cụ thể hóa chủ trương đánh giá cán bộ thông qua việc nhận xét dựa trên sản phẩm công việc đo đếm, lượng hóa được. Qua đó khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nói hay làm dở, làm thiếu thực chất dẫn đến công việc không "thông đồng bén giọt".

Gần 100 nhiệm vụ được giao trách nhiệm cho 25 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, nghĩa là bình quân mỗi người được giao 4 nhiệm vụ trong một năm. Tuy số lượng nhiệm vụ không quá nhiều nhưng tính chất của một bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và phức tạp như ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đòi hỏi lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phải có nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt mới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về các lĩnh vực này.

Chủ trương xuyên suốt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong nhiệm kỳ này là chuyển mạnh tư duy từ làm văn hóa sang quản lý nhà nước về văn hóa và xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường hoàn thiện thể chế, coi thể chế là nguồn lực. Đơn cử, Bộ đang yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương bổ sung, hoàn thiện nội dung để trình Quốc hội thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), coi đây là bước kiến tạo, biến di tích, di sản của cha ông và di sản thiên nhiên trở thành tài sản và nguồn lực phát triển.

Văn hóa được ví như là ánh hào quang của quá khứ, hệ điều tiết cho sự phát triển hiện tại, là ngọn đuốc soi đường cho tương lai đất nước. Không những vậy, văn hóa còn là diện mạo của quốc gia, dân tộc, là hệ quy chiếu để đo lường sức mạnh tiềm tàng của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Hình ảnh, vị thế của nước Việt hôm nay có lan tỏa trên trường quốc tế hay không phụ thuộc rất lớn vào vai trò, trách nhiệm của bộ chủ quản trong việc kiến tạo cơ chế, chính sách để khơi thông nguồn lực phát triển con người và văn hóa Việt Nam. Đó phải được coi là trách nhiệm chính trị cao nhất mà những người làm công tác văn hóa của nước ta, trước hết là ban lãnh đạo Bộ và 25 người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cần rèn luyện trở thành những tấm gương văn hóa tiên phong, mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ sứ mệnh chấn hưng nền văn hóa nước nhà. Đó chính là chiều sâu của văn hóa cam kết trách nhiệm./.

NGỌC PHÒNG (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất