Thứ Bảy, 13/7/2024
Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ Hai, 18/12/2023 19:53'(GMT+7)

Văn hóa nghệ thuật phải phát triển xứng tầm với yêu cầu của TP Hồ Chí Minh

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao cờ truyền thống cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao cờ truyền thống cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên dự.

Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển ngày càng vững mạnh, đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình, góp phần với cả nước xây dựng nền văn hóa, văn nghệ tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Hội Văn nghệ Giải phóng đặc khu Sài Gòn - Gia Định, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và các Hội chuyên ngành phấn đấu có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đạt chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân Thành phố nói riêng và cả nước nói chung; góp phần đẩy lùi các văn hóa phẩm xấu, độc hại; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, bảo vệ đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng, bản sắc văn hóa dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Qua các nhiệm kỳ, các Hội chuyên ngành đã cho ra đời những tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng lẫn nghệ thuật thể hiện. Liên hiệp đã xây dựng đội ngũ kế thừa tâm huyết và có nghiệp vụ. Liên hiệp đã tổ chức nhiều cuộc thi sáng tác, tổ chức nhiều cuộc triển lãm có chất lượng, triển khai các cuộc về nguồn, đi thực tế, giúp hội viên có cơ hội giao lưu, trao đổi, phục vụ sáng tác... 

Chú thích ảnh
Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên phát biểu. 

Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc nâng cao nhận thức đổi mới tư duy, lãnh đạo quản lý văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, đặc biệt là vai trò kiến tạo của chính quyền trong phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Chính quyền Thành phố đang không ngừng hoàn thiện chính sách, bổ sung những chính sách mới để thể chế, tập trung nâng cao chất lượng của bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa từ thành phố đến cơ sở, tạo lập môi trường, khích lệ nhiều hơn về tinh thần, tự do sáng tạo, khai phóng năng lượng đối với chủ thể sáng tạo trước hết là đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. 

Lễ trao bằng Cống hiến cho các văn nghệ sỹ đã có nhiều đóng góp cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh.

Lễ trao bằng Cống hiến cho các văn nghệ sỹ đã có nhiều đóng góp cho Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh.

"Chúng ta cần quan tâm đến bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ nói riêng và người làm văn hóa nghệ thuật nói chung luôn có những quan điểm đường lối chính sách đúng đắn; giúp cho văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn cuộc sống, bồi đắp tư tưởng tình cảm tạo điều kiện để phát huy tư duy cảm xúc, đem tâm huyết, hết lòng công hiến cho văn học nghệ thuật", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. 

Thời gian tới, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tăng cường sáng tác biểu diễn những tác phẩm khắc họa tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí minh với những giá trị nhân văn của bác, nhất là tinh thần yêu nước, thương nòi, biết hy sinh, tiếp tục lan tỏa những gương sáng về cận kiệm liêm chính chí công vô tư, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đầy lùi tiêu cực, đặc biệt trên không gian mạng hiện nay. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần phối hợp chặt chẽ với ngành văn hóa, cơ quan chức năng để tham mưu cho Thành phố ban hành những chính sách, cơ chế thí điểm trên lĩnh vực văn học nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh); cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được huy động nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là chính sách đãi ngộ về vật chất, tinh thần phù hợp với tình hình mới, để văn hóa nghệ thuật ngày càng phát triển xứng tầm với yêu cầu hiện nay của Thành phố.

 Tin, ảnh: Thu Hương (TTXVN)

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất