Thứ Tư, 22/5/2024
Vấn đề quan tâm
Thứ Tư, 26/9/2018 8:46'(GMT+7)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam

Trong những năm qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang luôn quan tâm, chăm lo, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân Việt Nam vững mạnh. Ngay từ khi trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát lực lượng Công an nhân dân (CAND) quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp với quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt QĐND, CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Các đơn vị quân đội và công an đã làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước, địa phương; tham mưu với Đảng, Nhà nước giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Hai lực lượng đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng chí đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị công an luôn nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ và thường xuyên trao đổi với các cơ quan, đơn vị quân đội, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, góp phần giúp cho mỗi lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tháng 12-2017. Ảnh: TTXVN

Tháng 4-2016, đồng chí được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành nhiều công sức, trí tuệ chăm lo xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh. Trung tuần tháng 10-2017, khi đến thăm Bộ Quốc phòng, đồng chí đã có những chỉ đạo sâu sắc đối với công tác xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh ở các địa phương và toàn quốc: “Hiện nay, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra ngày càng nặng nề, đòi hỏi QĐND Việt Nam phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân... Bộ Quốc phòng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh; quán triệt và triển khai có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ...” (1).

Trong hầu hết các chuyến đi kiểm tra, thị sát các đơn vị quân đội, Chủ tịch nước luôn quan tâm đến sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng QĐND vững mạnh. Đồng chí yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của toàn quân, trong đó có công tác nghiên cứu chiến lược, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để nắm, dự báo chính xác tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách và pháp luật về quân sự, quốc phòng; nghiên cứu xây dựng, triển khai thực hiện tốt Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược An ninh mạng quốc gia và một số đề án bảo đảm quốc phòng ở các vùng chiến lược, biên giới, biển đảo. Đồng thời, có đối sách xử lý linh hoạt, khôn khéo các vấn đề nhạy cảm và tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng rất quan tâm đến công tác đối ngoại quốc phòng và dành nhiều thời gian tiếp các đoàn thuộc LLVT các nước; trực tiếp tham dự và chỉ đạo các hội nghị về đối ngoại quốc phòng. Đồng chí luôn nhấn mạnh, phải tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia-dân tộc, nâng cao khả năng, sức mạnh quốc phòng của đất nước; vị thế, vai trò của Việt Nam và QĐND Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm Học viện Kỹ thuật Quân sự, tháng 10-2016. Ảnh: Trọng Hải.

Mặc dù bận nhiều công việc, song Chủ tịch nước vẫn dành thời gian động viên thăm hỏi, kiểm tra tình hình các đơn vị quân đội, như: Quân khu 4, Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 4, Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc, Vùng Cảnh sát biển 3... Đặc biệt, vào những dịp lễ, tết, Chủ tịch nước thường xuyên bố trí thời gian đi thăm, chúc tết, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ quân đội ở vùng sâu, vùng xa. Tết Nguyên đán năm 2017, 2018, đồng chí đã đi tới các đơn vị đóng quân ở nơi xa xôi như: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai; Đồn Biên phòng Rờ Kơi thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum... Vì thế, đối với cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không chỉ là nhà lãnh đạo mà còn là người đồng chí chân tình, luôn chia sẻ, động viên, khích lệ và gửi gắm niềm tin của người đi trước đối với thế hệ đi sau, nhất là thế hệ trẻ trong quân đội. Nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018, đến thăm cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã căn dặn: “... Dựng nước phải đi đôi với giữ nước, giữ nước từ sớm, từ xa, ngay trong thời bình là bài học lịch sử, truyền thống quý báu của dân tộc ta. Đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Quân đoàn 3 cần nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của quân đoàn, cũng như âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh để chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…”. (2)

Khi làm việc với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nêu rõ: Quân chủng là lực lượng được ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại, lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Quân chủng đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với hải quân các nước láng giềng, thực hiện tốt tuần tra chung với các nước trong khu vực để góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển… Khi nói chuyện với BĐBP, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, BĐBP phải phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; chú trọng thực hiện phương châm “ba bám, bốn cùng” với nhân dân, tham gia có hiệu quả các chương trình bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người chiến sĩ biên phòng, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Những lời căn dặn của Chủ tịch nước với lãnh đạo, chỉ huy quân đội nói chung và các đơn vị quân đội nói riêng là những lời tâm huyết của một người đã qua trải nghiệm hơn 40 năm công tác trong LLVT. Đây vừa là tiếng nói của trái tim một chiến sĩ cách mạng, đồng thời là mong muốn của Chủ tịch nước đối với QĐND Việt Nam-một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, một đội quân được Đảng và Bác Hồ sáng lập, rèn luyện, đã sát cánh cùng nhân dân trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trường kỳ, gian khổ, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Những lời căn dặn, sẻ chia tâm huyết của Chủ tịch nước đã góp phần tạo động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ toàn quân vượt lên mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Trần Đại Quang đã đi xa, nhưng hình ảnh của một vị Chủ tịch nước ân cần, lối sống giản dị, tác phong sâu sát, tỉ mỉ, gần gũi sẽ mãi mãi là tấm gương để các cán bộ, chiến sĩ quân đội noi theo. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn ghi nhớ những căn dặn tâm huyết của Chủ tịch nước, nguyện không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

 

1- Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 18-10-2017

2- TTXVN ngày 1-2-2018

 

-----------------------

 

Nguồn: Báo QĐND

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất