Thứ Hai, 17/6/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 16/4/2024 12:46'(GMT+7)

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc lớp học

Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc lớp học

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham dự đại biểu là gần 500 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan Trung ương. Đây là lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thứ hai do Đảng ủy Khối các cwo quan Trung ương tổ chức trong năm 2024.

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, tiếp thu, học tập, vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của công tác tư tưởng, nhấn mạnh công tác tư tưởng là “linh hồn” của mọi công tác, không chỉ nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, cấp bách trước mắt mà còn cả những nhiệm vụ lâu dài của Đảng và dân tộc.

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cấp ủy viên phụ trách công tác tư tưởng của tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối. Qua đó, công tác tư tưởng Đảng bộ Khối cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Toàn cảnh lớp học.

Toàn cảnh lớp học.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tư tưởng trong Đảng bộ Khối vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do cán bộ cấp ủy phần đông là kiêm nhiệm; tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ tham mưu, giúp việc bất cập, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; việc tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ chưa thường xuyên...

Trong thời gian 1 ngày, dự kiến, các đại biểu được thông tin và trao đổi về 3 chuyên đề: “Nội dung công tác tư tưởng ở đảng bộ, chi bộ và việc phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở”; “Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đối với chi bộ và đảng bộ cơ sở về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”; “Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đây là những vấn đề căn cốt, trọng tâm trong công tác tư tưởng của Đảng mà các bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở phải nắm vững và thực hiện thường xuyên để bản thân có tư tưởng vững vàng, thông suốt. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ xây dựng, hình thành bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, sẵn sàng đóng góp, cống hiến cho lý tưởng cách mạng của Đảng, của Dân tộc; có khả năng “đề kháng”, “miễn dịch” và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động trong và ngoài nước.

PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng của lớp học, đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu, các báo cáo viên củng cố, khái quát sơ bộ phần nội dung mang tính lý luận hoặc khái lược các quy định liên quan đến công tác tư tưởng của Đảng; hướng dẫn cụ thể những nội dung mang tính nghiệp vụ; đưa ra một số tình huống thường gặp trong công tác tư tưởng, giúp học viên dễ hình dung và vận dụng hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ tại tổ chức cơ sở đảng; tạo điều kiện để các cán bộ tham gia lớp học được chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ băn khoăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác tư tưởng tại chi bộ, đảng bộ.

Bên cạnh đó, các cán bộ tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, thực hiện nghiêm nội quy, quy định của lớp học. Ban Tổ chức lớp học đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất; đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định để lớp học diễn ra nghiêm túc, hiệu quả cao, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Bảo Châu

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất