Thứ Năm, 13/6/2024
Diễn đàn
Thứ Năm, 5/9/2019 15:27'(GMT+7)

Đảng vì Dân, Dân tin yêu, một lòng theo Đảng

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Lịch sử đã chứng minh, quá trình lãnh đạo cách mạng, dù gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, Đảng luôn bền tâm, vững chí, gắn bó máu thịt với nhân dân, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trên mọi trận tuyến, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện tốt những điều căn dặn của Người trong Di chúc thiêng liêng, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng dựa vào dân, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân; dân bên Đảng, sắt son tin tưởng tuyệt đối và một lòng, một dạ đi theo Đảng sẽ tạo nên sức mạnh vô song. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, có những thời điểm, Đảng ta mắc sai lầm, khuyết điểm. Khi đó, nhân dân luôn bên Đảng, góp ý chân thành; đồng thời Đảng ta cũng nghiêm khắc chỉ rõ sai lầm, yếu kém và kiên quyết tự sửa chữa, tự chỉnh đốn, qua đó Đảng thêm vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân.

Những năm qua, trước những nguy cơ lớn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ, từ Trung ương đến các chi bộ đều quyết tâm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng đã thẳng thắn chấp nhận sự đau đớn trong “cơ thể” của mình, loại bỏ “ung nhọt” - những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên vi phạm, suy thoái, trong đó, cả những cán bộ cấp cao vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Đảng đã bị kỷ luật nghiêm minh, bị loại ra khỏi bộ máy để giữ gìn sự trong sạch, vững mạnh của Đảng và bộ máy Nhà nước.

Dân tin Đảng, luôn ở bên Đảng, hết lòng ủng hộ là động lực to lớn góp phần quan trọng, quyết định để Đảng không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, thêm vững vàng chèo lái, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đến thắng lợi.

Để nhân dân một lòng theo Đảng thì việc củng cố, giữ vững niềm tin của dân với Đảng là tất yếu khách quan, là điều kiện tiên quyết để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Để thực hiện được điều đó, đòi hỏi Đảng phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, tiêu biểu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Để thiết thực giữ vững, tăng cường niềm tin của dân với Đảng, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân.

Cán bộ, đảng viên luôn tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, cán bộ, đảng viên phải gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của Đảng, quyền lợi của nhân dân lên trên hết, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc bất hủ: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”./.

Quang Thắng (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất