Thứ Sáu, 21/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 18/3/2020 16:58'(GMT+7)

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”.

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm tuyên truyền về lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Qua đó, nâng cao nhận thức và phát huy những kinh nghiệm để vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

- Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Góp phần đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Hình thức thi

Thi trắc nghiệm trên mạng VCNET. Triển khai thi và thông báo kết quả thi hằng tuần. Trả thưởng các cuộc thi tuần qua đường bưu điện hoặc tài khoản cá nhân.

2. Thời gian thi

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020.                

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với cấp Trung ương

1.1. Ban Chỉ đạo Cuộc thi

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng ban; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Phó Trưởng ban.

Thành viên gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Thông tấn xã Việt Nam; Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng; Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an…

1.2. Ban Tổ chức Cuộc thi

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi làm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi; đồng chí Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên giáo làm Phó Trưởng ban.

Thành viên gồm đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí phối hợp tổ chức Cuộc thi: Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo điện tử VietNamNet, Báo điện tử VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Dân trí, Báo điện tử Zing.vn.

1.3. Ban Nội dung

Đồng chí Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi làm Trưởng ban.

Thành viên gồm một số nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Hội Nhà Báo Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.

1.4. Ban Thư ký Cuộc thi

Đồng chí Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm Trưởng ban.

Thành viên gồm đại diện các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng Ban, Tạp chí Tuyên giáo.

2. Đối với cấp tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai Cuộc thi; chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn, cơ quan báo chí của tổ chức mình mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về Cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả Cuộc thi hằng tuần; tuyên truyền Lễ Tổng kết Cuộc thi.

3. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Là cơ quan thường trực Cuộc thi.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức Cuộc thi.

- Phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) quản trị, vận hành mạng VCNET và phần mềm Cuộc thi trắc nghiệm bảo đảm an toàn.

- Thông báo kết quả và trả thưởng Cuộc thi theo Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi.

4. Các cơ quan báo chí phối hợp

Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tạp chí Tuyên giáo, Báo đại biểu Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân, Báo Tiền phong, Báo điện tử VietNamNet, Báo điện tử VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo điện tử Dân trí, Báo điện tử Zing.vn.

Liên kết đường link Cuộc thi; mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về truyền thống 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài về Cuộc thi; cập nhật câu hỏi thi và thông tin kết quả Cuộc thi trắc nghiệm hằng tuần; Lễ Tổng kết Cuộc thi.

5. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tiếp tục hỗ trợ phần mềm Cuộc thi trên mạng VCNET; tiếp tục phối hợp với Văn phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung tâm Kỹ thuật thuộc Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý, vận hành phần mềm Cuộc thi.

6. Tổ Biên tập và quản trị nội dung mạng VCNET

Phối hợp với Ban Thư ký Cuộc thi cung cấp thông tin kết quả Cuộc thi lên mạng VCNET; thực hiện tốt công tác biên tập và quản trị nội dung trong thời gian diễn ra Cuộc thi.

7. Trao giải Cuộc thi và Tổng kết Cuộc thi

7.1. Trao giải Cuộc thi tuần

- Hằng tuần công bố kết quả Cuộc thi trên các báo in và báo điện tử.

- Trao giải, trả thưởng Cuộc thi tuần theo Thể lệ Cuộc thi

- Giao Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ký các quyết định giải thưởng cuộc thi hằng tuần của Cuộc thi.

7.2. Tổng kết Cuộc thi

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin” và Lễ Tổng kết Cuộc thi vào cuối tháng 7 năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam; trực tuyến trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp sóng trên một số đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương.

- Tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho Ban Tuyên giáo cấp ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương có số lượng người dự thi nhiều nhất.

- Tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong tổ chức Cuộc thi.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ ngân sách và nguồn xã hội hóa, do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam chi trả./.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất