Thứ Hai, 17/6/2024
Ban Tuyên giáo Trung ương
Thứ Năm, 11/4/2024 16:9'(GMT+7)

Khảo sát công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tại Gia Lai

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, khảo sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ về tình hình bước đầu triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong triển khai Quy chế 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; đánh giá việc cung cấp thông tin của Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ cũng như các bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương; kinh nghiệm trong biên soạn, phát hành, khai thác và sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ của tỉnh Gia Lai; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên cũng như công tác biên soạn, phát hành sử dụng Bản tin thông tin sinh hoạt chi bộ…

Theo Báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện các văn bản của Đảng về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã thường xuyên chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở trên địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 5 đồng chí Báo cáo viên Trung ương, 49 đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy, 517 đồng chí Báo cáo viên cấp huyện và tương đương, 5.888 tuyên truyền viên ở các tổ chức cơ sở đảng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở của tỉnh Gia Lai luôn chấp hành và thực hiện tốt quy chế hoạt động. Nhiều báo cáo viên có phương pháp truyền đạt dễ hiểu, hấp dẫn, nội dung thông tin mang tính thời sự, có liên hệ sát với tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động tuyên truyền miệng, tạo thêm sự hứng thú cho người nghe, qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền miệng. Kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.

Các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phương tiện cho công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên. Công tác chi trả chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Để cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã chuyển tải đầy đủ các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành đến cấp ủy, ban tuyên giáo cấp huyện và các đồng chí báo cáo viên tỉnh ủy để nghiên cứu, sử dụng.

Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao Ban Biên tập các Bản tin của Ban lựa chọn, biên tập một số bài viết mang tính thời sự, định hướng tuyên truyền từ các Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương để đăng trên Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban. Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng nghiêm túc sử dụng Bản tin trong các kỳ sinh hoạt chi bộ; xem đây là kênh thông tin quan trọng trong mỗi buổi sinh hoạt chi bộ, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Phương Thảo, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai đã đạt được trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên trên địa bàn tỉnh; nghiêm túc tổ chức thực hiện Quy chế 973-QĐ/BTGTW, ngày 15/12/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng. Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chú trọng khai thác, sử dụng hiệu quả các bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương để phục vụ công tác tuyên truyền miệng và sinh hoạt chi bộ; không ngừng cải tiến, nâng cao hình thức, nội dung Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ của tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên; làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/2/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Đối với công tác biên soạn, phát hành, sử dụng Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai cần nghiên cứu đổi mới, đa dạng hóa hình thức thể hiện Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ trên cơ sở ứng dụng tính ưu việt của Internet, mạng xã hội và thành tựu của cuộc Cách mạng 4.0. Đồng thời, chú trọng việc phát hành, lan tỏa Bản tin tới từng chi bộ, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Giao Tuyến

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất