Thứ Năm, 20/6/2024
Hoạt động y tế
Thứ Hai, 13/2/2017 20:11'(GMT+7)

Kiên Giang: Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,11%

Trình bày báo cáo tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Tính-Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, cho biết: Năm 2016, UBND tỉnh nhận thấy cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, quan tâm chỉ đạo sâu sắc hơn đối với công tác BHYT tại các địa phương; các huyện đã đưa chỉ tiêu phát triển BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hàng năm. Các cấp, các ngành có sự quyết liệt phối hợp trong công tác chỉ đạo vận động người dân, đoàn viên, hội viên tham gia BHYT.

Công tác tuyên truyền được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế các tuyến bệnh viện, trung tâm y tế được đầu tư, tinh thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ ngành y tế có sự đổi mới theo hướng phục vụ quyền lợi của người tham gia BHYT. Các chính sách cấp thẻ BHYT cho người dân sống ở các huyện đảo, xã đảo, bãi ngang ven biển, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế khó khăn được thực hiện đúng theo quy định...

Mạng lưới đại lý thu BHYT được mở rộng, đến nay có 1.111 nhân viên đại lý thu BHYT tại các xã chưa kể đội ngũ cộng tác viên tại các ấp, mỗi xã bình quân 5-6 đại lý thu BNYT. Nhờ vậy, tỷ lệ tham gia BHYT năm 2016 đạt 74,06% tỷ lệ bao phủ, đạt chỉ tiêu HĐND tỉnh giao, tăng 6,06 so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Phương thức hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội, BHYT từng bước được đổi mới, đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện cho người dân tham gia bảo hiểm y tế. Việc chi trả các chế độ bảo hiểm được thực hiện theo quy định hiện hành với số tiền trên 920 tỷ đồng, tăng 49,5% so với năm 2015. Cơ quan bảo hiểm xã hội đã xây dựng và ký kết kết hoạch liên ngành với một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, thực hiện Bảo hiểm xã hội, BHYT bước đầu có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã chủ động giám sát việc thực hiện BHYT ở một số cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên. Qua kiểm tra đã giúp các đơn vị địa phương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, sai sót trong tổ chức thực hiện các chính sách về BHYT, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân khi khám chữa bệnh bằng BHYT.

Các đại biểu được nghe triển khai Quyết định số 124-QĐ/UBND, ngày 16/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 và một số văn bản có liên đến BHYT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới các ngành, các cấp, địa phương phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về BHYT đến người dân tham gia vào chính sách BHYT tự nguyện đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân được tốt hơn. Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT quyết liệt hơn, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong đó triển khai các giải pháp, kế hoạch cụ thể hàng tháng, định kỳ nhằm nâng lên lộ trình BHYT toàn dân cho phù hợp, đảm bảo chỉ tiêu Chính phủ giao tỉnh Kiên Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh đề nghị ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp ngành y tế khắc phục những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo tập huấn kỹ năng, hệ thống đại lý các địa phương, thống nhất công khai hóa các thủ tục hành chính khám, chữa bệnh, thanh-quyết toán bằng BHYT gọn nhẹ;... Đồng thời, Sở Y tế phải công bố “đường dây nóng” ở các bệnh viện gây phiền hà người dân đến khám, chữa bệnh bằng BHYT và có hình thức xử lý kỷ luật. Áp dụng công nghệ thông tin vào cấp-phát, quản lý thẻ BHYT để người dân cầm thẻ BHYT khám, chữa bệnh là xem đây là vinh dự, được đối xử tốt hơn, trân trọng, ưu tiên hơn trong khám chữa bệnh. Ngành y tế đổi mới, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ khám, chữa bệnh nhân dân, tiếp tục thực hiện chính sách luân phiên bác sĩ về cơ sở; nhanh chóng khắc phục việc đấu thầu cấp phát thuốc chữa bệnh tại bệnh viện các tuyến.

Ngành Lao động-thương binh và xã hội phối hợp các ngành có liên quan và các địa phương rà soát, xem xét các đối tượng học sinh, sinh viên, bãi ngang ven biển, các hộ nông-lâm-ngư nghiệp được hưởng chính sách BHYT hỗ trợ theo quy định đồng thời thông qua HĐND tỉnh theo lộ trình cụ thể.Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các ngành, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp nắm chắc đối tượng, lập danh sách làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình khá-giàu tham gia mua BHYT tự nguyện… Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 91,11% dân số toàn tỉnh.

Kim Thư

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất