Thứ Năm, 13/6/2024
Diễn đàn
Chủ Nhật, 15/9/2019 16:5'(GMT+7)

Chức sắc tôn giáo với nhiệm vụ quốc phòng

(Ảnh minh họa: qdnd.vn)

(Ảnh minh họa: qdnd.vn)

Những năm qua, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tổ chức tôn giáo trên toàn quốc đã cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nêu cao tinh thần yêu nước, bằng tinh thần phục vụ các tôn giáo có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực của xã hội, tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đoàn thể và tổ chức nhiều hoạt động từ thiện, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội.

Chức sắc, chức việc trong các tổ chức tôn giáo đã thể hiện vai trò quan trọng trong kết nối, vận động tín đồ chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hoạt động tôn giáo đúng theo đúng hiến pháp, pháp luật và tinh thần “tốt đời đẹp đạo” và sống phúc âm trong lòng dân tộc, không ngừng nêu cao cảnh giác trước âm mưu, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng một số vấn đề nhạy cảm trong đời sống, xã hội, một số đối tượng đã lan truyền những thông tin tiêu cực, mang màu sắc mê tín dị đoan, trái với tín ngưỡng truyền thống.

Một số chức sắc tôn giáo cực đoan đã tuyên truyền đạo trái phép, tập hợp tín đồ, xuyên tạc, kích động, gây phức tạp về an ninh trật tự ở một số địa phương.

Các hoạt động này nhằm vào chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, làm giảm niềm tin của nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền, ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Chính vì vậy, việc bổ sung thông tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là rất quan trọng và cần thiết.

Thực tế cho thấy, chức sắc, chức việc là người đứng đầu, có uy tín trong đồng bào có đạo, nên cả việc “đạo”, việc “đời” của họ đều ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm và hành động đối với đồng bào có đạo. Vì vậy việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQPAN) cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo, nhằm tạo sự lan tỏa, giúp đồng bào có đạo hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ công dân, nắm và vận dụng vào thực tế, nhất là thực hiện các quy định về lễ hội, xây dựng, sửa chữa nơi thờ tự, tham gia bảo vệ các công trình quốc phòng, thực hiện nghĩa vụ quân sự, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đây cũng là yếu tố để góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, xây dựng đoàn kết tôn giáo, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Từ thực tiễn trên, cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương phải luôn nắm chắc tình hình, đặc điểm tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng thường xuyên trao đổi với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người đứng đầu các tổ chức tôn giáo, đồng thời chỉ đạo hội đồng giáo dục QPAN các cấp, tổ chức các lớp bồi dưỡng KTQPAN cho các chức sắc bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, mỗi chức sắc, chức việc các tôn giáo cũng cần nhận thức rõ tham gia lớp bồi dưỡng KTQPAN là nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu một bộ phận tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Lê Duy Hồng (qdnd.vn)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất