Chủ Nhật, 23/6/2024
Hướng dẫn chỉ đạo
Thứ Tư, 22/5/2019 14:5'(GMT+7)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố

Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố (ngoài cùng bên trái) được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Văn Tố (ngoài cùng bên trái) được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng Bộ Cứu tế Xã hội

Theo đó, việc tuyên truyền nhằm tôn vinh và tri ân những cống hiến nổi bật của cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của nhân dân; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương cụ Nguyễn Văn Tố và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu ra sức học tập, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần được tiến hành bằng các hình thức sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Về nội dung tuyên truyền, trước hết, tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung tuyên truyền, làm rõ những hoạt động và cống hiến nổi bật của Cụ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn (lịch sử, văn học và văn hóa…), đặc biệt là những công lao, cống hiến to lớn của Cụ trên cương vị là Trưởng ban Thường trực Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội và Bộ trưởng không bộ.

Tuyên truyền, khẳng định những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của nhà trí thức yêu nước Nguyễn Văn Tố, nhất là lòng nhiệt thành cách mạng, không ngại gian khổ hy sinh, sẵn sàng cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Về các hình thức tuyên truyền, cụ thể:

Cấp Trung ương, tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Nguyễn Văn Tố với cách mạng Việt Nam”.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố.

Các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các tỉnh, thành phố, nhất là các cơ quan có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của cụ Nguyễn Văn Tố, căn cứ điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm, biên soạn phát hành các ấn phẩm tuyên truyền.   

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất