Thứ Năm, 20/6/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Năm, 18/8/2022 9:53'(GMT+7)

Phát huy vai trò của ban tuyên giáo cấp xã - Nhìn từ thực tiễn ở tỉnh Thái Bình

Các báo cáo viên cơ sở tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2021 (Ảnh: Từ Thị Loan)

Các báo cáo viên cơ sở tham dự Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình năm 2021 (Ảnh: Từ Thị Loan)

Năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Quy định s 2196-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đây được coi là giải pháp thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo tỉnh nhà, nhất là ở cấp cơ sở. Theo đó, ban tuyên giáo đảng ủy , phường, thị trấn do đảng ủy xã, phường, thị trấn thành lập với số lượng từ 05 đến 07 đồng chí. Cơ cấu bao gồm: 01 đồng chí trưởng ban do bí thư đảng ủy kiêm nhiệm; 01 đồng chí ptrưởng ban, trực tiếp làm báo cáo viên; 01 đồng chí là pchủ tịch uỷ ban nhân dân hoặc chủ tịch y ban Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí còn lại là đại diện của các đoàn thể chính trị - xã hội, đài truyền thanh... Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thành lập và duy trì ổn định hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn, nhất là sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tại những địa bàn thực hiện việc sáp nhập địa giới hành chính.

Đến nay toàn tỉnh có 260 ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn (100% số xã, phường, thị trấn trong tỉnh). Tổng số thành viên ban tuyên giáo cấp xã là 1.985 đồng chí, trong đó trình độ chuyên môn: đại học và trên đại học 899 đồng chí, cao đẳng 460 đồng chí, trung cấp 604 đồng chí; trình độ lý luận chính trị: cử nhân, cao cấp 48 đồng chí, trung cấp 1.464 đồng chí, sơ cấp 254 đồng chí.

Những năm qua, công tác tuyên giáo của tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới, trong đó triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội trước các vấn đề thời sự, bức xúc, nổi cộm để tham mưu cho cấp ủy các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định tình hình cơ sở. Ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn tích cực tham mưu cho cấp ủy triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Tham mưu triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị. Thực hiện tốt công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn, phát hành lịch sử đảng bộ và chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử đảng bộ địa phương.

Đến nay, hơn 90% các xã, phường, thị trấn của Thái Bình đã biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ và nhân dân các giai đoạn. Ban tuyên giáo đảng ủy tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng.

Thời gian qua, Thái Bình triển khai nhiều dự án trọng điểm: Khu kinh tế Thái Bình, đường vành đai ven biển, tuyến đường Thành phố đi Cầu Nghìn; đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang đô thị, hiến đất mở đường; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao... Chính đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở - những người trực tiếp gắn bó, gần gũi với dân dân đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo nên sự đồng thuận cao trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình, dự án. Nổi bật là ban tuyên giáo: xã Đông Hoàng, Đông Quang (huyện Đông Hưng); xã An Cầu, thị trấn Quỳnh Côi (huyện Quỳnh Phụ); phường Bồ Xuyên, xã Tân Bình (Thành phố Thái Bình); xã Thụy Liên, Thái Thượng, Dương Hồng Thủy (huyện Thái Thụy); Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nam Hải (huyện Tiền Hải)...

Với tinh thần đổi mới tư duy, phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị theo hình thức trực tuyến, trong đó có nhiều hội nghị lớn: hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 103 điểm cầu; hội nghị quán triệt Chuyên đề toàn khóa với 319 điểm cầu, 26.658 đại biểu; hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2022 với 302 điểm cầu, 45.148 đại biểu; hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII với 303 điểm cầu, 32.425 đại biểu tham dự. Ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy tổ chức điểm cầu tại địa phương, thậm chí một số nơi còn kết nối điểm cầu đến tận hội trường thôn, tổ dân phố để thuận lợi cho đảng viên nghiên cứu, học tập, đồng thời tổ chức cho các đảng viên viết bài thu hoạch theo quy định. Nhiều đồng chí cán bộ ban tuyên giáo cấp xã còn tích cực tận dụng lợi thế của công nghệ thông tin, mạng xã hội để nắm tình hình tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang facbook, zalo, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân địa phương và con em xa quê.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã An Cầu huyện Quỳnh Phụ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình làm việc với Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã An Cầu huyện Quỳnh Phụ

Hoạt động của tổ khoa giáo trong ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn đã hướng trọng tâm vào việc phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất; kiến thức chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến; nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. Một số tổ khoa giáo cơ sở nhiều năm đã tổ chức hội nghị, hội thảo tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động trên các lĩnh vực như Tổ khoa giáo: xã Quỳnh Lâm, An Quý (huyện Quỳnh Phụ), phường Bồ Xuyên (Thành phố Thái Bình)...

Hiện nay, hoạt động của ban tuyên giáo cấp xã ở Thái Bình dựa chủ yếu vào nguồn kinh phí được lập trong dự toán chi công tác Đảng hằng năm và tùy thuộc vào nguồn lực của các địa phương, riêng đồng chí phó ban tuyên giáo kiêm báo cáo viên được hưởng mức phụ cấp theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND, ngày 11/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, công tác tuyên giáo cơ sở phụ thuộc rất nhiều vào sự tâm huyết, trách nhiệm, yêu nghề của các thành viên. Hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn luôn được sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy. Thành viên ban tuyên giáo được cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền, tạp chí báo cáo viên; Báo Thái Bình, Báo Nhân dân; được dự các hội nghị báo cáo viên hàng tháng; tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời được tham dự hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 1 năm/2 kỳ; tham dự hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện.  Bên cạnh việc quan tâm đến chế độ, chính sách, cấp ủy, chính quyền các cấp còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, tư liệu cho trung tâm học tập cộng đồng cấp xã, hệ thống hội trường thôn, tổ dân phố, đài truyền thanh... tạo thuận lợi cho ban tuyên giáo phát huy hiệu quả.

Khảo sát tháng 7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại một số huyện, thành phố cũng cho thấy bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ban tuyên giáo cấp xã đang còn một số khó khăn, hạn chế: tính sáng tạo chưa cao, vai trò tham mưu, giúp việc của một số ban tuyên giáo chưa nổi bật; một số nơi số lượng thành viên còn vượt quá quy định dẫn đến dàn trải trong phân công và tổ chức thực hiện; sự phối hợp giữa các thành viên trong ban tuyên giáo và giữa ban tuyên giáo với chính quyền, khối dân vận cùng cấp có thời điểm chưa chặt chẽ; chế độ giao ban chưa duy trì thường xuyên (chủ yếu là hoạt động lồng ghép) nên hiệu quả thực sự chưa cao; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền ở một số địa phương còn khó khăn...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy định số 2196-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng cao chất lượng hoạt động của ban tuyên giáo cơ sở, thời gian tới, Thái Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn ban tuyên giáo đảm bảo số lượng và cơ cấu hợp lý theo quy định; ưu tiên lựa chọn những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực làm công tác tuyên giáo. Cùng với chỉ đạo tăng cường mối quan hệ công tác giữa ban tuyên giáo cấp xã với ban tuyên giáo cấp huyện, đảng ủy, chính quyền, khối dân vận cùng cấp theo hướng thực chất, hiệu quả hơn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, cập nhật bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát để công tác tuyên giáo cơ sở phát huy tốt hơn vai trò.

Trần Thị Loan

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất