• Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

  Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet

  (TG) - Việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên internet cần đảm bảo theo đúng tinh thần Văn kiện Đại hội XIII là “Đổi mới căn bản, nội dung chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn”.

 • Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn

  Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn

  (TG) - Là một địa phương có truyền thống văn hóa lâu đời, thành phố Lạng Sơn hoàn toàn có lợi thế, nguồn lực và các giá trị cốt lõi để phát triển thành một hình ảnh, thương hiệu mạnh. Báo chí, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng, quảng bá, đưa hình ảnh, thương hiệu thành phố Lạng Sơn đến với người dân địa phương, người dân cả nước và các nhà đầu tư.

 • Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Bắc Giang

  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị ở Bắc Giang

  (TG) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị ở Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp và tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

 • Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

  Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

  (TG) - Từ đầu năm đến nay, công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác giáo dục chính trị được tiến hành với hình thức phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng được thực hiện bài bản, thường xuyên, liên tục.

 • Phát huy vai trò của ban tuyên giáo cấp xã - Nhìn từ thực tiễn ở tỉnh Thái Bình

  Phát huy vai trò của ban tuyên giáo cấp xã - Nhìn từ thực tiễn ở tỉnh Thái Bình

  (TG) - Thái Bình là một trong số không nhiều tỉnh, thành trong cả nước thành lập và duy trì ổn định, hiệu quả hoạt động của ban tuyên giáo cấp xã. Những năm qua, cùng với hệ thống tuyên giáo của tỉnh, ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn đã có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

 • Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo ở Thanh Hóa

  Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo ở Thanh Hóa

  (TG) - Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác tuyên truyền biển, đảo luôn được tỉnh Thanh Hóa quan tâm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

 • Quảng Ninh: Công tác tuyên truyền miệng trong cuộc chạy đua cùng cách mạng 4.0

  Quảng Ninh: Công tác tuyên truyền miệng trong cuộc chạy đua cùng cách mạng 4.0

  (TG) - Những năm qua, kế thừa thành tựu chung của đất nước, phát triển tư duy, tầm nhìn, kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã không ngừng phát huy tiềm năng, thế mạnh tiếp tục lãnh đạo địa phương tiến nhanh và bền vững. 

 • Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

  Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ động, kịp thời trong chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí

  (TG) - Thời gian qua, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động, kịp thời, sâu sát trong công tác chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền trên báo chí nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành phố là địa phương có nhiều cơ quan báo chí nhất cả nước. 

 • Sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền miệng ở Hậu Giang

  Sáng tạo trong triển khai công tác tuyên truyền miệng ở Hậu Giang

  (TG) - Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền tỉnh Hậu Giang đã luôn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai công tác nay. Đặc biệt trong giai đoạn cùng cả nước chủ động phòng, chống dịch COVID-19, công tác TTM đã phát huy ưu thế đặc trưng để triển khai tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong từng giai đoạn diễn biến của tình hình dịch bệnh, tỉnh đã triển khai những hình thức tuyên truyền phù hợp mang lại hiệu quả thiết thực.

 • Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  Chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo

  (TG) - Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang có bước phát triển đột phá, nhiều biến đổi khó lường, nhiều đổi thay chưa bao giờ tính đến và biết đến. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang cho toàn nhân loại một hy vọng về sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt của cuộc sống từ kinh tế đến chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, môi trường... và làm thay đổi mọi nhận thức, tư duy, nếp sống, thói quen thường có của con người trên mọi nẻo đường, ngõ ngách của cuộc sống trên toàn thế giới.

 • Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  Hà Tĩnh: Tổ chức sinh hoạt chủ đề “Tự soi, tự sửa” góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

  (TG) - Thực hiện chủ đề “Tự soi, tự sửa” đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó, góp phần nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 • Phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

  Phát huy vai trò công tác tuyên truyền miệng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

  (TG) - Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã góp phần thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 • Đào tạo báo chí phù hợp với chuyển đổi số

  Đào tạo báo chí phù hợp với chuyển đổi số

  Phương thức tiếp cận thông tin của công chúng thay đổi đòi hỏi người làm báo cần được trang bị nhiều kỹ năng, nghiệp vụ, trong đó cần đáp ứng tốt các yêu cầu về sử dụng kỹ thuật - công nghệ hiện đại.

 • Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

  Những điểm mới về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

  (TG) - Ngày 8/2/2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 57-QĐ/TW về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị (gọi tắt là Quy định 57). Quy định 57 thể hiện sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị, phù hợp với đối mới công tác cán bộ nói chung. Quy định 57 bao quát tất cả 3 cấp đào tạo lý luận chính trị, gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bên liên quan trong việc hoạt động đào tạo lý luận chính trị từ Trung ương tới cơ sở. 

 • Để báo, tạp chí của Đảng là ngọn cờ tư tưởng, là cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân

  Để báo, tạp chí của Đảng là ngọn cờ tư tưởng, là cầu nối tin cậy giữa Đảng với nhân dân

  (TG) - Bài viết “Cần phải xem báo Đảng” ngắn gọn nhưng súc tích, khái quát cao như phong cách viết vốn có của Bác. Đến nay, sau 68 năm bài báo ra đời, câu chuyện Bác nêu vẫn còn tính thời sự và có giá trị gợi mở cho chúng ta suy nghĩ về 2 vấn đề: một là, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo Đảng; hai là, về “bệnh lười” đọc báo Đảng của cán bộ, đảng viên. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất