• Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  Bắc Giang: Bồi dưỡng kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng cho giảng viên trường chính trị

  (TG) - Đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng (KGM) là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách của công tác bảo vệ an ninh tư tưởng hiện nay; là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và hệ thống chính trị, trong đó có đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Trong cuộc đấu tranh này, bên cạnh chú trọng tới phẩm chất, năng lực và trình độ nhận thức của đội ngũ giảng viên, cần quan tâm hơn nữa tới việc tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng đấu tranh.

 • Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  Các giải pháp kỹ thuật, công nghệ góp phần ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch

  (TG) - Để ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu, độc hại trên mạng internet và đảm bảo an ninh truyền thông đòi hỏi phải có nhiều giải pháp quyết liệt và đồng bộ trong đó có giải pháp về kỹ thuật, công nghệ.

 • Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  Phát triển ý thức phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh trong nhà trường Quân đội

  (TG) - Nghị quyết 689-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo  xác định phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn là một trong những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu của quân đội và dân quân, tự vệ trong thời bình.

 • Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên vận ở Lào Cai

  (TG) - Từ việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, công tác dân vận của Đảng bảo đảm thực chất và hiệu quả, từ năm 2012, Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình tuyên vận tại cơ sở. Đây là khâu đột phá, cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Gia Lai

  Hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Gia Lai

  (TG) - Gia Lai luôn xác định công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác này là góp phần quan trọng giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng, kịp thời đề ra những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; từ đó, tạo ra sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 • Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo

  Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo

  (TG) – Mặc dù mới ra đời, mạng xã hội VCNet đã thể hiện rõ hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, VCNet cần xác định được hướng đi đúng và cần được quan tâm đầu tư về mọi mặt để tiếp tục thu hút đông đảo người dùng, qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. 

 • Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy ở các trường chính trị

  Vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy ở các trường chính trị

  (TG) - Việc vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường chính trị hiện nay nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị trong tình hình mới.

 • Xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

  Xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

  (TG) – Đó là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến vào sáng 24/11.

 • Tăng cường tuyên truyền về tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công đối với đồng bào vùng Tây Bắc

  Tăng cường tuyên truyền về tiếp cận thông tin dịch vụ hành chính công đối với đồng bào vùng Tây Bắc

  (TG) - Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cung cấp thông tin dịch vụ hành chính công (thông tin HCC) cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vùng Tây Bắc đã từng bước mang lại cho khu vực này những kết quả cơ bản, tích cực trong cải cách hành chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.  

 • Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng

  Kỹ năng giới thiệu nghị quyết Đảng

  (TG) - Các thao tác và kỹ năng tiến hành bài giới thiệu nghị quyết Đảng là công đoạn cơ bản và cuối cùng, quyết định sự thành công của bài tuyên truyền miệng. Gồm có 6 nhóm thao tác và kỹ năng: chuẩn bị, kiển soát sự hồi hộp, sử dụng ngôn ngữ, tạo lập sự chú ý, tái lập sự chú ý và kết thúc.  

 • “Lỗi cơ bản” trong công tác tuyên truyền miệng

  “Lỗi cơ bản” trong công tác tuyên truyền miệng

  (TG) - Về bản chất, đây là những “lỗi” có thể mắc phải trong quá trình diễn thuyết của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Việc “bắt lỗi” không nhằm “vạch lá, tìm sâu”, phê phán, chỉ trích, mà nhằm mục đích khắc phục, để “lỗi” không còn loang rộng và “nặng lên”, khiến chất lượng, hiệu quả tuyên truyền bị giảm đi. 

 • Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm đồng thuận xã hội

  Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm đồng thuận xã hội

  (TG) - Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội là một đòi hỏi khách quan trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội hiện nay. Đại hội Đảng lần thứ XIII xác định: “Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”(1).  

 • Thao tác lập dàn ý bài giới thiệu nghị quyết Đảng

  Thao tác lập dàn ý bài giới thiệu nghị quyết Đảng

  (TG) - Việc học nghị quyết chưa thu hút được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên là một thực tế phổ biến ở nhiều nơi. Bài viết giới thiệu những lý thuyết cơ bản về nghị quyết Đảng, bài giới thiệu nghị quyết Đảng và những thao tác cốt lõi nhằm xây dựng dàn ý bài giới thiệu nghị quyết sao cho thu hút được sự chú ý của người nghe.

 • Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

  Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

  (TG) - Xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo chuyên nghiệp chính là giải pháp căn cốt để ngành Tuyên giáo vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ rất vinh quang nhưng cũng rất nặng nề mà thực tiễn cách mạng đang đặt ra.  

 • Công tác tuyên truyền góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19

  Công tác tuyên truyền góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19

  (TG) - Việc phối hợp thực hiện đồng thời công tác thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch trên các chiến tuyến, trận tuyến đã mang lại thắng lợi trong cuộc chiến truyền thông phòng, chống dịch và góp phần vào thành tích chung trong việc kiểm soát đại dịch. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất