Thứ Năm, 20/6/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Hai, 22/8/2022 6:5'(GMT+7)

Thanh Hóa: Chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên phát biểu tại Chung kết Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Đào Xuân Yên phát biểu tại Chung kết Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022.

Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Trung tâm chính trị cấp huyện đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy tổ chức triển khai, quán triệt học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng và Đảng bộ các cấp theo hình thức phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Công tác nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị được cấp ủy và Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn, Trung tâm chính trị cấp huyện quan tâm chỉ đạo, thực hiện, tạo chuyển biến tích cực, thông qua việc tăng cường trao đổi giữa học viên và giảng viên với phương châm “lấy người học là trung tâm”, phát huy sự chủ động, sáng tạo của người học; gắn lý luận với thực tiễn bằng hình thức tổ chức cho học viên đi thực tế để bổ sung vào bài giảng, tổ chức hội thảo; đổi mới cách ra đề thi, đề kiểm tra theo hình thức tự luận và trắc nghiệm. Giảng viên xác định rõ nội dung liên hệ sát thực tiễn, có tính thời sự cao, đảm bảo tính định hướng; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp truyền thống với phương pháp dạy học tích cực, khai thác tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy; tăng cường trao đổi thông tin hai chiều giữa người dạy và người học, phát huy tính chủ động của người học.

Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng, triển khai khá đồng bộ, đạt kết quả tốt thông qua xây dựng các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại địa phương. Nổi bật như: Nông Cống tổng kết thực tiễn về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Ban chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025”; Sầm Sơn tổ chức “Nghiên cứu, tổng hợp Công tác Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố giai đoạn 2020-2025”; Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo “Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị cấp huyện đã phân công giảng viên viết chuyên đề địa phương để triển khai ở các lớp bồi dưỡng giúp cho bài giảng sinh động, sát thực tế; giảng viên được tham gia nghiên cứu đề tài, đề án ở cơ sở, thông qua đó đề xuất các ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương; được tham gia các nhiêm vụ lớn của cấp ủy, chính quyền, qua đó giúp cho đội ngũ giảng viên nắm vững kiến thức lý luận, đúc rút được kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành hơn về mọi mặt.

Công tác đào tạo bồi dưỡng được chủ động tổ chức triển khai theo các hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình chống dịch, nhất là thời gian đầu năm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã mở được 360 lớp với 28.517 lượt học viên; thực hiện cơ bản đủ các loại hình chương trình do Trung ương quy định và một số nội dung theo yêu cầu của cấp ủy huyện như: bồi dưỡng cho học sinh các trường THPT, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, cho tân binh lên đường nhập ngũ, cho công nhân các doanh nghiệp; hình thức tổ chức sáng tạo như học buổi tối, học vào ngày cuối tuần, cung cấp tài liệu và bộ câu hỏi trước để nghiên cứu...

Công tác nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, xuất bản lịch sử Đảng được tiến hành đồng bộ, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử ban, sở, ngành và địa chí trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã biên soạn, xuất bản kỷ yếu, sách lịch sử đến năm 2015, 2018, 2019, 2020 đạt 70%; 27/27 huyện, thị, thành phố đã biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng bộ đến các năm 2015, 2020; đã có 502/559 (89,8%) xã, phường, thị trấn đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản sách lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống địa phương đến năm 2010, 2015, 2020, 2022. Các xã, phường, thị trấn chưa biên soạn chủ yếu là do mới sáp nhập nên chưa đủ thời gian để tiến hành nghiên cứu, biên soạn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xuất bản và phát hành tài liệu Giáo dục lịch sử, văn hóa tỉnh Thanh Hóa; hiện đang tham mưu lựa chọn, biên tập, xuất bản sách “Dưới cờ Đảng quang vinh” tập 2. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc về công tác biên soạn, tái bản, bổ sung lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống, kỷ yếu của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Ban Tuyên giáo cấp huyện thẩm định hàng chục công trình nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ các xã, phường, thị trấn và các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; lịch sử truyền thống, kỷ yếu của các ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Một số công trình lịch sử do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa xuất bản.

Công tác tái bản, bổ sung Lịch sử Đảng bộ huyện được các đơn vị chủ động triển khai như Huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Vĩnh Lộc tái bản, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện, thành phố Sầm Sơn hoàn thành công trình địa chí; các huyện Vĩnh Lộc, Như Thanh đang triển khai kế hoạch xuất bản địa chí huyện.

Các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh ngày càng quan tâm đến công tác sưu tầm, lưu trữ tư liệu lịch sử, đặc biệt là việc sưu tầm, lưu giữ tư liệu tại các phòng truyền thống cấp huyện, di tích lịch sử cách mạng. Đến nay đã có 10 đơn vị cấp huyện xây dựng được phòng truyền thống, tiêu biểu như thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện: Quảng Xương, Đông Sơn, Thọ Xuân, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Yên Định, Hậu Lộc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, lịch sử Đảng được Ban Tuyên giáo/Tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện bằng nhiều hình thức như: thông qua phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thanh, gắn tuyên truyền ngày kỷ niệm truyền thống, ngày thành lập Đảng bộ huyện; tăng cường giáo dục trực quan, phim ảnh phóng sự, tư liệu, xây dựng giáo án điện tử về lịch sử địa phương và tổ chức cho học viên tham quan các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, phòng truyền thống; hướng dẫn Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động, diễn đàn, lồng ghép nhiều hình thức tuyên truyền.

Các hoạt động triển lãm, tham quan, nói chuyện... nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh được quan tâm tổ chức thường xuyên.

Ban Tuyên giáo cấp huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục cùng cấp đưa tài liệu ngoại khóa lịch sử, văn hóa của địa phương vào chương trình giáo dục, thực hiện giảng dạy lồng ghép - tích hợp lịch sử, văn hóa địa phương; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chủ đề; thực hiện các hoạt động tri ân, về nguồn. Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cho học sinh tại các nhà trường hoặc tại di tích lịch sử cách mạng nhân các ngày truyền thống.

Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng được cấp ủy các cấp chú trọng. Theo đo, việc trùng tu, tôn tạo các di tích, di sản lịch sử văn hóa được cấp ủy, chính quyền các huyện, thị, thành phố quan tâm, tăng cường đầu tư thông qua nguồn kinh phí của Nhà nước và xã hội hóa. Nhiều huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho Nhà truyền thống của Đảng bộ, đưa Nhà truyền thống trở thành nơi giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng cho các tầng lớp nhân dân.

Nhìn chung, từ đầu năm đến nay, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng đã được các cấp huyện, thị, thành phố trong tỉnh triển khai phù hợp với tình hình thực tế, tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao trình độ, nghiệp vụ công tác Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ./.

Tùng Anh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất