• COP27: Hợp tác giữa các nước để giải quyết vấn đề khí hậu

  COP27: Hợp tác giữa các nước để giải quyết vấn đề khí hậu

  (TG) - COP27 sẽ tập trung thảo luận việc cung cấp tài chính, thực hiện các biện pháp thích ứng và giảm thiểu một cách bình đẳng khí thải và giải quyết các tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra.

 • Đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

  Đẩy mạnh công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

  (TG) - Trước hết, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; xây dựng bộ tiêu chí văn hóa, lối sống xanh trong toàn xã hội.

 • Định hướng và tầm nhìn trong sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  Định hướng và tầm nhìn trong sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

  (TG) -  Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; bảo vệ, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, ổn định và bổ sung diện tích rừng sản xuất để cung ứng nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu là những nội dung được nêu trong định hướng sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu của Nghị quyết 138/NQ-CP của Chính phủ về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành ngày 25/10/2022.  

 • Tây Ninh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Nghị quyết số 20-NQ/TW

  Tây Ninh triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm Nghị quyết số 20-NQ/TW

  (TG) - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Tây Ninh đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Hoạt động nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ đã có bước phát triển mạnh; hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 • Bảo vệ môi trường nông thôn, môi trường làng nghề

  Bảo vệ môi trường nông thôn, môi trường làng nghề

  (TG)- Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đưa ra những quy định cụ thể về bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ môi trường làng nghề…nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, bảo vệ môi trường làng nghề. 

 • Tài chính xanh, tín dụng xanh hướng tới phát triển bền vững

  Tài chính xanh, tín dụng xanh hướng tới phát triển bền vững

  (TG)- Tín dụng xanh được hiểu là những khoản tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho các dự án không gây rủi ro hoặc gắn với bảo vệ môi trường. Hoạt động tín dụng xanh, ngân hàng xanh đóng vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện thành công Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.

 • EU thiệt hại 145 tỷ euro do biến đổi khí hậu trong thập kỷ qua

  EU thiệt hại 145 tỷ euro do biến đổi khí hậu trong thập kỷ qua

  (TG) - Tính bình quân đầu người, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế 27 euro/người dân Liên minh châu Âu vào năm 2020, trong đó Hy Lạp chịu tác động nặng nề nhất với trung bình 91 euro/người.

 • Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  (TG) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và và Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức ở Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến quan trọng. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Chính sách cho giáo viên mầm non: Cần cơ chế đặc thù để tạo sức hút

  Chính sách cho giáo viên mầm non: Cần cơ chế đặc thù để tạo sức hút

  Mặc dù các cơ sở mầm non hoạt động trở lại tạm bố trí đủ giáo viên để nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ nhưng định mức giáo viên trên lớp vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, áp lực công việc với các giáo viên khá lớn.

 • Thúc đẩy quyền tiếp cận giáo dục

  Thúc đẩy quyền tiếp cận giáo dục

  Phát triển giáo dục và đào tạo luôn được Ðảng, Nhà nước ta xác định là quốc sách hàng đầu, đồng thời là cơ sở quan trọng để thực hiện chính sách “Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc”. Ðặc biệt, thời gian qua trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Ðảng và Nhà nước quan tâm chăm sóc đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương chính sách hữu hiệu, khuyến khích, ưu tiên.

 • Thách thức và giải pháp bảo đảm an ninh môi trường ở Việt Nam

  Thách thức và giải pháp bảo đảm an ninh môi trường ở Việt Nam

  (TG)- Môi trường đóng là nền tảng bảo đảm sự sống của con người và mọi giống loài khác trên trái đất, đồng thời, mang đến cho con người những. tài nguyên để phát triển

 • Đóng góp xứng đáng cho báo chí, truyền thông vì sự nghiệp đổi mới đất nước

  Đóng góp xứng đáng cho báo chí, truyền thông vì sự nghiệp đổi mới đất nước

  (TG) - Hơn nửa thế kỷ qua, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đào tạo được gần hai vạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các khóa, các hệ và các cấp đào tạo đã trưởng thành, nối tiếp truyền thống tốt đẹp, khẳng định bản sắc và có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp báo chí, truyền thông vì sự nghiệp đổi mới cho đất nước.

 • Bảo đảm an ninh môi trường với phát triển bền vững về xã hội

  Bảo đảm an ninh môi trường với phát triển bền vững về xã hội

  (TG)- Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển đất nước, kinh tế tăng trưởng nhanh, chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện và nâng cao. Song, đi cùng với tăng trưởng là chất lượng môi trường và sự đa dạng sinh học suy giảm, nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt… tác động tiêu cực đến nhiều vấn đề xã hội, như: sức khỏe người dân bị ảnh hưởng, xuất hiện các căn bệnh lạ, bệnh nguy hiểm, sinh kế của người dân bị đe dọa, nảy sinh các vấn đề về trật tự an ninh xã hội,… Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu, cần có những giải pháp tích cực bảo đảm an ninh môi trường để phát triển bền vững về xã hội.

 • Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động

  Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động

  Ngày 19/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

 • Tuyển sinh Đại học: Nghiên cứu điều chỉnh quy trình đơn giản, gọn nhẹ

  Tuyển sinh Đại học: Nghiên cứu điều chỉnh quy trình đơn giản, gọn nhẹ

  Nhiều chuyên gia đánh giá bên cạnh việc sớm ban hành quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật theo hướng đơn giản hóa, gọn nhẹ hơn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất