• Kết hợp xây dựng với chỉnh đốn Đảng: Bài học trong quá trình đổi mới đất nước

  Kết hợp xây dựng với chỉnh đốn Đảng: Bài học trong quá trình đổi mới đất nước

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhu cầu tự thân của một đảng mác-xít chân chính. Kết hợp đúng đắn giữa xây dựng và chỉnh đốn Đảng vừa là khoa học tổ chức, vừa là nghệ thuật quản trị nội bộ Đảng; có vai trò phòng ngừa, ngăn chặn, sàng lọc, loại bỏ các yếu tố có khả năng gây thoái hóa, biến chất; bảo đảm giữ vững bản chất giai cấp công nhân và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

 • Nỗ lực vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

  Nỗ lực vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

  (TG) - Đi qua năm 2021 và đặc biệt sau hơn 160 ngày đêm căng mình chống dịch “dầu sôi lửa bỏng” với những thử thách khốc liệt và nhiều mất mát; cùng với sự lãnh đạo và chi viện của Trung ương, của các bộ, ban ngành, sự ủng hộ, giúp sức chí tình, chí nghĩa của các địa phương, của đồng bào trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế, sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua những khó khăn chưa từng có, từng bước kiểm soát được dịch COVID-19, sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái “bình thường mới”, bảo đảm an sinh xã hội.

 • 8 dấu ấn nhiệm kỳ 2020 – 2021 của Việt Nam tại Liên hiệp quốc

  8 dấu ấn nhiệm kỳ 2020 – 2021 của Việt Nam tại Liên hiệp quốc

  (TG) - Xứng đáng với lòng tin và kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (UVKTT HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) năm 2020-2021 với những dấu ấn quan trọng, đóng góp lớn vào tổng thể triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là nâng tầm đối ngoại đa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. 

 • Kinh nghiệm truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19

  Kinh nghiệm truyền thông trong phòng, chống dịch COVID-19

  (TG) - Qua thực tiễn phức tạp và khốc liệt của đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc đánh giá và rút ra một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

 • Phát huy tính ưu việt của hệ thống tuyên truyền với mô hình 6 điểm trong phòng, chống dịch

  Phát huy tính ưu việt của hệ thống tuyên truyền với mô hình 6 điểm trong phòng, chống dịch

  (TG) - Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam đã gây ra nhiều thiệt hại lớn, trong đó có việc tác động đến tư tưởng, tình cảm và tâm lý xã hội. Đáng chú ý, trong những thời điểm khó khăn nhất của dịch bệnh, công tác tư tưởng, truyền thông, dư luận xã hội đã gặp nhiều thách thức, có lúc, có nơi không phát huy được hiệu quả mong muốn. 

 • Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta

  Nhiệm vụ hàng đầu của báo chí, người làm báo Việt Nam, Hội Nhà báo là phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta

  (TG) - Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI phiên chính thức diễn ra sáng 31/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

 • Hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Gia Lai

  Hiệu quả công tác dư luận xã hội ở Gia Lai

  (TG) - Gia Lai luôn xác định công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng, làm tốt công tác này là góp phần quan trọng giúp cấp uỷ, chính quyền các cấp đánh giá đúng thực trạng, kịp thời đề ra những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; từ đó, tạo ra sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

 • Tận dụng cơ hội, phát triển nhanh và bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  Tận dụng cơ hội, phát triển nhanh và bền vững nông nghiệp, nông dân, nông thôn

  (TG) - Công nghiệp, nông dân, nông thôn có có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. 

 • Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới

  Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới

  (TG) - Công an nhân dân và Quân đội nhân dân là hai lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu của Ðảng, Nhà nước, "là hai cánh tay của nhân dân, của Ðảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính"(1).

 • Báo chí, truyền thông trong xu thế chuyển đổi số

  Báo chí, truyền thông trong xu thế chuyển đổi số

  (TG) - Chuyển đổi số là xu thế tất yếu hiện nay diễn ra trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có báo chí, truyền thông (BC-TT). Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực BC-TT cũng gặp không ít trở ngại, thách thức liên quan đến nhận thức và điều kiện, nguồn lực phát triển...

 • Nhìn lại sự kiện 30 năm Liên Xô tan rã: Sức sống của những bài học mất còn thể chế

  Nhìn lại sự kiện 30 năm Liên Xô tan rã: Sức sống của những bài học mất còn thể chế

  (TG) - Tròn 30 năm trước, sự sụp đổ của một phần của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ XX là một sự kiện đặc biệt gây chấn động toàn thế giới, làm thay đổi căn bản trật tự thế giới, là một tổn thất hết sức to lớn và nặng nề của những người cộng sản trong quá trình hiện thực hóa học thuyết Mác - Lênin vào con đường phát triển của đất nước. Mặc dù vậy, con đường phát triển của đất nước từ Việt Nam và tiến lên phía trước và không gì cản được.

 • Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo

  Mạng xã hội VCNet với việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo

  (TG) – Mặc dù mới ra đời, mạng xã hội VCNet đã thể hiện rõ hiệu quả trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong thời gian tới, VCNet cần xác định được hướng đi đúng và cần được quan tâm đầu tư về mọi mặt để tiếp tục thu hút đông đảo người dùng, qua đó góp phần thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo. 

 • “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Kết tinh và lan tỏa sức mạnh chính trị - Tinh thần dân tộc

  “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - Kết tinh và lan tỏa sức mạnh chính trị - Tinh thần dân tộc

  (TG) - “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến” vừa tiếp nối truyền thống dân tộc vừa là nguồn động lực kết tinh thành sức mạnh to lớn để dân tộc ta vượt qua tình thế hiểm nghèo, khó khăn, thử thách. Trong đó, nhân tố chính trị - tinh thần là một trong những nhân tố quan trọng được kết tinh và lan tỏa.

 • Cơ hội mới trong phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022

  Cơ hội mới trong phục hồi kinh tế Việt Nam năm 2022

  (TG) - Năm 2021 với nhiều biến động, ảnh hưởng mọi mặt đến sự phát triển kinh tế-xã hội trước sự bùng phát trở lại và kéo dài, với biến chủng mới nâng cấp nguy hại của đại dịch COVID-19. Trước những khó khăn đối mặt với nhiều thách thức mới chưa từng có, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách kịp thời để chỉ đạo phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh thực hiện mục tiêu kép “đẩy lùi bệnh dịch và phát triển kinh tế”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đây chính là cơ sở, nền tảng quan trọng để năm 2022 kinh tế Việt Nam sẽ được phục hồi trong bối cảnh bình thường mới.

 • Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác công an

  Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra ngày càng lớn hơn, toàn lực lượng CAND quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thực sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể”, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt.

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất