Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng Đảng về chính trị

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về xây dựng Đảng về chính trị

(TG) - Đảng ta luôn không ngừng bổ sung, phát triển tư duy lý luận, đường lối, chủ trương; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm đưa đất nước ta ngày càng phát triển. Trong các nhiệm vụ chiến lược đó, tư duy lý luận của Đảng rất coi trọng về xây dựng Đảng, trước hết...

Cái giá của “cảm ơn”

Cái giá của “cảm ơn”

(TG) - Vậy là phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “chuyến bay giải cứu” đã khép lại, với bản án được dư luận đánh giá là đúng người, đúng tội và thỏa đáng. 

Hiểu rõ về “nguyên”, “cố”, “cựu”

Hiểu rõ về “nguyên”, “cố”, “cựu”

(TG) - Từ trước đến nay, khi muốn diễn tả ý nghĩa “ai đó đã từng giữ chức vụ gì trong quá khứ”, người Việt thường dùng 3 yếu tố gốc Hán Việt để cấu tạo nên những cụm từ nhằm thể hiện ý nghĩa mình muốn nói, đó là: nguyên,...