Gìn giữ nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền

Gìn giữ nét đẹp văn hóa của Tết cổ truyền

(TG) - Trong các lễ, tiết của một năm âm lịch, Tết (tiết) Nguyên đán hay còn gọi là Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân và với toàn thể dân tộc bởi những giá trị, triết lý nhân văn, nhân bản cao đẹp mà ông cha đã sáng tạo, vun đắp, gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ, trở thành điểm tựa,...

Ứng phó của ngành giáo dục với dịch COVID-19

Ứng phó của ngành giáo dục với dịch COVID-19

(TG) - Diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ tới ngành Giáo dục. Thực hiện chỉ đạo chung của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã luôn chủ động, linh hoạt trong việc ứng phó, triển khai các hoạt...

Tăng cường chỉ đạo, đầu tư và phát triển phong trào thể dục, thể thao

Tăng cường chỉ đạo, đầu tư và phát triển phong trào thể dục, thể thao

(TG) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 08-NQ/TW), nhận...

“Sáng lạng”, “sáng lạn”... hay “xán lạn”

“Sáng lạng”, “sáng lạn”... hay “xán lạn”

(TG) - Ngôn ngữ tiếng Việt rất phong phú bởi lẽ ngoài những từ thuần Việt còn có một bộ phận không nhỏ của những từ Hán - Việt. Để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, người ta khuyến khích sử dụng những từ thuần Việt. Tuy nhiên, trong...