Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

Kiểm soát quyền lực gắn với phát huy vai trò của người đứng đầu

(TG) - Thực tiễn đời sống chính trị cho thấy, càng đi vào quá trình phát triển hiện đại hóa, càng có nguy cơ quyền lực bị lạm dụng tha hóa; song, nhu cầu, quyết tâm, kỹ năng và năng lực kiểm soát quyền lực để quyền lực phục vụ cho mục tiêu phát triển xã hội bền vững cũng có xu hướng ngàng càng khả thi, hiệu quả hơn. Kiểm...

Quảng Trị:  Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức

Quảng Trị: Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các hội của trí thức

(TG) - Thấu suốt quan điểm: Trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng; xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Ðảng và...

Đắk Lắk, viết sao cho đúng?

Đắk Lắk, viết sao cho đúng?

(TG) - Chắc nhiều bạn yêu thơ, còn nhớ bài thơ “Ta đi tới” của nhà thơ Tố Hữu, trong đó có đoạn nói về một số địa danh Tây Nguyên: