Đảng ta

Đảng ta

(TG) - Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân đối với...

Vĩnh Phúc nỗ lực hiện thực hóa lời Bác Hồ căn dặn

Vĩnh Phúc nỗ lực hiện thực hóa lời Bác Hồ căn dặn

(TG) - Cách đây 60 năm, ngày 2/3/1963, trong lần về thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc, trước hơn 16.000 cán bộ, đảng viên, bộ đội và nhân dân tại vườn hoa thị xã Vĩnh Yên, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn: “Phải làm...

Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

Vì một nền văn hóa dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học

(TG) - Việc nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam luôn được Đảng ta đặc biệt coi trọng, coi đó vừa như một mục tiêu chiến lược, vừa như một giải pháp...

Chớ “qua cầu rút ván”…

Chớ “qua cầu rút ván”…

(TG) - Lòng biết ơn là một trong những giá trị sống, đồng thời là một phương châm ứng xử nhân văn, tinh tế để góp phần làm nên vẻ đẹp nhân cách của con người. 

Quý Mão (2023) - Là năm nào theo lịch can chi?

Quý Mão (2023) - Là năm nào theo lịch can chi?

(TG) - Trong giao tiếp hành chính (theo quy định, có tính pháp lí), Nhà nước ta sử dụng lịch dương (Dương lịch). Cũng phải nói rằng, Dương lịch không chỉ có duy nhất 1 loại mà có tới 3 loại: